Fullmäktigegruppen varnar för sociala konsekvenser om borgmästarens budgetförslag genomförs.

Vänsterförbundet i Helsingfors lämnar stadens budgetförhandlingar. Som orsak uppger fullmäktigegruppen de nedskärningar som riktas mot dagvård och skola. Partiet vill också att coronaepidemins ekonomiska och sociala konsekvenser beaktas i budgeten, liksom att barnskyddet och servicen för personer med funktionshinder får mera resurser.

I ett pressmeddelande skriver Vänsterförbundet att det i två veckors tid försökt få borgmästare Jan Vapaavuori att backa från nedskärningsförslagen, men att det inte längre finns förutsättningar att nå dessa mål.

— Finland genomför fantastiska investeringar i undervisningen. Det är obegripligt att landets rikaste kommun och huvudstad samtidigt skadar sina barns framtid genom nedskärningar, säger fullmäktigegruppens ordförande Anna Vuorijoki i pressmeddelandet.

För Vänsterförbundet är besluten att öka på skolornas gruppstorlekar och skära i hemvårdsstödets kommuntillägg oacceptabla.

Partiet skriver att coronakrisen är långt ifrån över och att det behövs satsningar på mental hälsa och undervisning. Annars får epidemin långtgående sociala konsekvenser.