En del av pengarna som nu beviljas var tänkta att användas nästa år.

Beredningen av de nya välfärdsområdena har hittills kantats av underbudgetering. Bland annat har IT-lösningarna visat sig vara kostsamma.

Finansministeriet styr nu en tilläggsfinansiering på sammanlagt 155,7 miljoner euro till välfärdsområdena, samkommunen HUS och Helsingfors stad.

I ett pressmeddelande säger kommunminister Sirpa Paatero (SDP) att regeringen följer med beredningsarbetet och att den förbundit sig till att garantera områdenas funktionsduglighet.

Tilläggsfinansieringen ska, enligt Paatero, trygga IT-lösningarna och se till att områdena får en smidig start nästa år.

En del av tilläggsfinansieringen tas från pengar som var tänkta att användas nästa år. Förändringskostnaderna beräknas igen när planen för den offentliga ekonomin 2023–2026 görs.

Tabell över beviljade medel

Område        Euro
Södra Karelens välfärdsområde  821 944
Södra Österbottens välfärdsområde 7 618 027
Södra Savolax välfärdsområde   2 848 185
Helsingfors stad    1 000 000
HUS sjukvårdsdistrikt / samkommun 222 000
Östra Nylands välfärdsområde 7 191 821
Kajanalands välfärdsområde 571 125
Egentliga Tavastlands välfärdsområde 7 520 104
Mellersta Österbottens välfärdsområde 554 440
Mellersta Finlands välfärdsområde 11 524 944
Mellersta Nylands välfärdsområde 1 192 285
Kymmenedalens välfärdsområde 984 858
Lapplands välfärdsområde 7 547 739
Västra Nylands välfärdsområde 21 479 979
Birkalands välfärdsområde 17 702 460
Österbottens välfärdsområde 1 043 885
Norra Karelens välfärdsområde 988 149
Norra Österbottens välfärdsområde 17 207 595
Norra Savolax välfärdsområde 11 414 407
Päijänne-Tavastlands välfärdsområde 1 221 521
Satakunta välfärdsområde  7 765 301
Vanda och Kervo välfärdsområde 8 032 747
Egentliga Finlands välfärdsområde 17 514 317