Kommunförbundet har i samarbete med Lokaltrafik- och Bussförbundet skickat ett brev till transport- och kommunikationsminister Timo Harakka och kommunminister Sirpa Paatero om situationen för kollektivtrafiken i städerna. Brevet vädjar till ministrarna att stöda kollektivtrafiken: kollektivtrafik i stadsområden behöver statens hjälp för att hantera minskade biljettintäkter.

Städerna ansvarar huvudsakligen för finansieringen av kollektivtrafiktjänsterna; tjänster köps årligen för cirka 700 miljoner euro. Statlig finansiering för tjänster i större städer är cirka 2% och för medelstora städer tjänster cirka 11% av transportkostnaderna.

Effekterna av corona på efterfrågan och biljettintäkterna är mycket betydande. Inom kollektivtrafiken i städerna är intäktsförlusterna på grund av minskningen av biljettintäkterna ungefär 77 miljoner bara i mars-maj. Resandet i medelstora och stora städer är cirka 20-25% av det normala.

Det finns en risk att den ekonomiska krisen kommer att leda till behovet av att spara på kollektivtrafiken och därmed till längre åtstramningsåtgärder eller behov av att höja biljettpriserna i efterföljande schemaläggningsperioder. Detta skulle ha en negativ inverkan på städernas livskraft, hållbar mobilitet i städerna och även på affärsmöjligheter för kollektivtrafikföretag i städer.

Det gemensamma målet efter corona bör vara att återvända till den goda tillväxten för kollektivtrafiken och att bygga ett fortsatt hållbart transportsystem.