Närmare hälften av Finlands kommuner har redan slagit fast nästa års skattesatser. Kommunerna ska meddela sina skattesatser för år 2020 till Skatteförvaltningen senast den 18 november.

Av de 140 kommuner som hittills har behandlat  nästa års inkomst- och fastighetsskattesatser har 22 beslutat höja inkomstskattesatserna och tre beslutat sänka dem. De som sänker kommunalskatten i nästa år är Sotkamo (-1,5) Puumala (-0,5) och Gustavs (-0,25).

Av de tvåspråkiga kommunerna planerar även Karleby en sänkning. Stadsstyrelsen i Karleby har föreslagit en sänkning från 21,75 till 21,5 procent (-0,25), men ärendet ska ännu behandlas i fullmäktige.

Pedersöre går in för en höjning av inkomstskattesatsen från 21 till 21,5 procent (+0,5). Även Vörå har aviserat en höjning.

Bland de kommuner som beslutat hålla inkomstskattesatserna på samma nivå som i år finns Jakobstad (21,25), Sibbo (19,25), Sjundeå (21,5), Esbo (1), Helsingfors (18), Kristinestad (21,50), Kimitoön (19,25) och Grankulla (17).

Kommunförbundet samlar på sin webbplats in uppgifter om kommunernas inkomst- och fastighetsskattesatser för år 2020. Uppgifterna uppdateras kontinuerligt. Du kan följa saken här.