Skattesatsen i Lovisa år 2020 är 20,25 procent. Stadsfullmäktige fattade beslutet efter ett förändringsförslag som godkändes efter omröstning med rösterna 20-14.

Stadsstyrelsen förslag var att behålla inkomstskattesatsen på 19,75 procent, men fullmäktige beslöt att höja och gick därmed emot styrelsens förslag.

De övriga skattesatsen år 2020 bibehålls på samma nivå. Den allmänna fastighetsskatten i Lovisa år 2020 är 1 procent och fastighetskatten för stadigvarande bostad är 0,50. Fastighetsskatten för annan än stadigvarande bostad är 1,20 procent.

Även Lappträsk höjer kommunalskatten. Fullmäktige beslöt i onsdags att inkomstskattesatsen höjs  från 20,5  till 21 procent. Lappträsk höjde skattesatsen senast år 2012.