Modellen som utreds ska inkludera en kommunal självfinansieringsandel.

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko (C) utreder om en sommarjobbssedel på riksnivå kan främja sommarjobb för unga.

Många kommuner i Finland har idag i bruk sommarjobbssedlar, som bidrar till att unga får arbetserfarenhet och sommarjobb på företag och i föreningar, heter det i ett pressmeddelande.

Användningen av sedlarna varierar, vilket försätter unga i en ojämlik situation, befarar Saarikko. Bland annat varierar sedlarnas värde, även om de i många fall cirka 300 euro.

Enligt Saarikko bör målet vara att alla unga, oavsett boningsort, ska kunna sommarjobba. 

– Jag ska snabbt utreda alternativen för hur och med vilken tidtabell det är möjligt att gå in för en sommarjobbssedel på riksnivå, till exempel via ett försök. Staten kan själv gå in med egen finansiering för att stödja kommuner eller till exempel olika organisationer att erbjuda sommarjobbssedlar till unga under 19 år. Modellen bör inkludera en kommunal självfinansieringsandel, säger hon i pressmeddelandet.

Saarikko oroar sig över att coronakrisen riskerar göra det svårare för unga att hitta sommarjobb.

– Sommarjobb ger unga värdefulla erfarenheter av arbetslivet och av att förtjäna egna pengar själv. Jag tycker det är viktigt att ge dem som studerar på andra stadiet en ljus bild av framtiden, och att så många unga som möjligt får ett jobb i sommar.