Styrelserna för Mariehamns helägda bolag möbleras om rejält. Tre av fyra ordföranden är nya och de har rekryterats utanför den politiska sfären. Förändringen följer stadens nya koncerndirektiv, som betonar att varje styrelse ska uppnå balans vad gäller medlemmarnas kompetens, erfarenhet och kön.

En koncernkommitté under ledning av Ingrid Zetterman, liberal ordförande för stadsstyrelsen i Mariehamn, har utarbetat ett nytt koncerndirektiv som antogs av fullmäktige i mars.

En direkt följd av direktivet är att flera näringslivstoppar tagit plats i styrelserna för stadens fyra helägda bolag – Mariehamns Energi Ab, Mariehamns Hamn Ab, Fab Marstad och Mariehamns Centralantenn ab.

– Tidigare tillsattes styrelserna på samma sätt som nämnderna. Partierna fick ett antal styrelseplatser enligt valresultatet och de fick fritt välja vem som skulle få platserna, säger Zetterman.

Kompetensbehovet analyseras

Enligt det nya direktivet öppnas styrelserna även för andra än politiker. Varje år ska kompetensbehovet i styrelserna analyseras utifrån bolagets verksamhet, situation och utmaningar ”för att säkra bolagets utveckling i enlighet med stadens mål och förväntningar”.  Varje styrelsemedlem ska ha hög kompetens och erfarenhet inom något område som är relevant för bolaget.

– Man är inte inkompetent bara för att man är politiker, men vi ville få en mer strukturerad tillsättningsprocess och samtidigt bredda kompetensen med erfarenhet utifrån det politiska fältet. Vi vill helt enkelt få en bättre mix i styrelserna, säger Zetterman och tillägger:

– Bolagen har varit välskötta, men allt bra kan alltid bli bättre.

Önskade kompetensprofiler gjordes upp och ett konsultbolag anlitades för att utvärdera tänkbara kandidater.

– Intresset för en styrelseplats bland icke folkvalda har varit stort. Många är inte redo att ställa upp i val, men vill ändå bidra med sin kompetens och arbeta för samhällets bästa.

Kan minimera friktioner

I styrelsen för ett av bolagen, Mariehamns Energi Ab, byts tre av fem ledamöter ut. En av dem som kliver av är centerpolitikern Jörgen Pettersson, som lett styrelsen under sju år.

Han ser inget dramatiskt i sin avgång – tvärtom.

– Jag ville sluta redan i fjol. De sju åren har varit intensiva och händelserika, men jag blev övertalad att sitta kvar ett år till. Det är en klok idé, som jag understöder till fullo, att åtminstone ordföranden i en styrelse för ett stadsbolag ska vara opolitisk. Det kan leda till att minimera friktioner som kan uppstå, till exempel att man anklagas för att vilja genomföra större projekt i bolaget för att i första hand vinna egna politiska poänger.

Däremot anser han inte att man kan klaga på kunskapen i den avgående styrelsen.

– Vi hade en utomordentlig kompetens med bland annat en ingenjör, en före detta företagsledare och en ekonom med järnkoll på siffror och kunskap om elhandel, säger han.

Bolaget ska härnäst ledas av Daniela Johansson, till vardags vice vd för det åländska spelbolaget Paf. De övriga fyra i styrelsen är stadspolitiker, varav två är kvar från den föregående styrelsen.

Om elkonsumenterna i Mariehamn gynnas av förändringarna i styrelsesammansättningen återstår att se.

– Bolagiseringen i sig var i alla fall bra och har lett till att införtjänade pengar kunnat reinvesteras bolaget och därmed har både säkerhet och standard höjts, säger Jörgen Pettersson.

Hamnbas sitter kvar

I styrelsen för Mariehamns Centralantenn Ab blir Sara Björk-Södergård ny ordförande, också hon värvad från spelbolaget Paf där hon arbetar som produktchef vid spelutvecklingsavdelningen.

Styrelsen för stadens bostadsbolag Marstad ska ledas av Ian Bergström, projektchef vid vägnätsbyrån vid Ålands landskapsregering.

Den enda av de tidigare ordförandena, som sitter kvar, är veteranpolitikern Roger Jansson vid Mariehamns Hamn Ab. I hamnstyrelsen finns två nya som värvats utifrån: Mats Clemes som är vd för transportbolaget Transmar och advokaten Tony Wingert.

Kritiska röster

Nyordningen i styrelserna har också väckt kritik. Det har bland annat hävdats att det är fel att ta in medlemmar, som inte bor i Mariehamn, och att det verkar finnas en övertro på att folk från näringslivet per automatik är styrelseproffs. I en ledare av Johan Orre i tidningen Nya Åland anses att ”staden faller på målsnöret med nya direktivet” eftersom man inte tydligt anger att just ordförandeposten är central och ska besättas utifrån.

­– Vi kan inte göra alla stora förändringar på en gång. Jag är stolt och nöjd över att vi kommit så här långt. Vi har uppnått en bättre balans i styrelsesammansättningen, säger Ingrid Zetterman.