Webbsidan granskaförvaltningen.fi:s innehåll och utseende utvecklas kontinuerligt.

Finansministeriet har i samarbete med Statskontoret lanserat webbsidan granskaförvaltningen.fi, som ger en lägesbild av ekonomin i kommunerna och av andra indikatorer som är centrala för kommunernas verksamhet.

Tjänsten samlar information som är offentlig, och som används i statens och kommunernas beslutfattande. Syftet är att göra informationen tillgänglig, och på så sätt beskriva fenomen på kommunal nivå.

Webbsidans innehåll och utseende utvecklas kontinuerligt, och indikatorerna uppdateras automatiskt.

Tjänsten utvecklas i enlighet med den kommunala lägesbeskrivning som omnämns i regeringsprogrammet, och den information som nu finns på tjänsten är hämtad från Finansministeriets rapport ”Kommunernas lägesbild 2020”.