Centerveteranen säger att coronakrisens konsekvenser blir långvariga.

— Det är med ett tungt sinne som jag accepterar uppdraget och jag hoppas infria förtroendet, sa riksdagens talman, förra statsministern Matti Vanhanen när Centerns partiordförande Katri Kulmuni på måndag morgon berättade att Vanhanen efterträder henne som finansminister.

Kulmuni meddelade i fredags att hon avgår som finansminister, men fortsätter som partiordförande, på grund av den uppståndelse som hennes anlitande av kommunikationsbyrån Tekir fått.

Vanhanen berömde under måndagens presskonferens Kulmuni för hennes principfasthet, men erkände att det har varit svåra dagar för Centern.

— Efter övervägande accepterar jag uppdraget. Det sker inte ofta att tidigare statsministrar återvänder till statsrådet. Nu avviker jag från den traditionen.

Anpassningar behövs

Såväl Kulmuni som Vanhanen underströk att femlingen – det vill säga Centerns och de övriga partiernas ordförandeledning – består. Vanhanen kommer enbart att fokusera på hur Finland ska klara sig ekonomiskt genom coronakrisen.

Så långt har det arbetet gått bra, bedömde Vanhanen och riktade sitt tack till statsmakten för de beslut som tagits och till finländarna som hörsammat restriktionerna.

Men konsekvenserna av krisen kommer att vara långtgående och beslut som inte hämmar exporten, som Finland är beroende av, måste tas.

På presskonferensen listade han tre mål som måste nås. För det första måste den inhemska ekonomin stimuleras, och investeringarna måste nå ut till alla sektorer.

För det andra får man inte tror att det som sker i andra europeiska länder inte påverkar Finland. Ungefär 40 procent av Finlands export går till euroområdet och bland annat Tysklands investeringspaket, och de tyska skattebetalarnas uppoffringar, är avgörande för hurdana åtgärder Finland tvingas ta till.

För det tredje måste ekonomin anpassas, och det kommer att synas i finländarnas vardag under en lång tid.

Vill skapa framtidstro

Den sista punkten underströk också Kulmuni när hon förklarade varför Centerns styrelse valde Matti Vanhanen till hennes efterträdare.

Det behövs stimulansåtgärder, sa Kulmuni, men för att Finland ska ta sig ur skuldspiralen behövs svåra beslut under höstens budgetria. Hon nämnde bland annat en höjd pensionsålder och flexiblare arbetslöshetsstöd.

— I en sådan situation behövs en finansminister som kan stabilisera och som har förmågan att föra fram svåra beslut i en svår situation. Det måste vara en person som har ett långt perspektiv och som vet hur regeringen fungerar. Valet av Matti Vanhanen hjälper regeringen, Centern och Finland.

Vanhanen sa att fokus också måste vara på Finlands självförsörjande, så att landets handlingskraft består.

— Det här ska föda framtidstro. Vi ska klara oss som vinnare. Vad är att vinna? Att vi klarar detta.