När coronaepidemin slår hårt mot företagen satsar Kimitoön på ökad kontakt. – Vi har en rundringning på gång bland våra företag och dessutom möts vi virtuellt varje vecka, berättar utvecklingschef Gilla Granberg.

 – I det här läget vill vi veta hur våra företag och företagare mår och vilket sorts stöd de behöver, säger utvecklingschef Gilla Granberg som är en av dem som ringer runt företagen i trakten.

För Kimitoöns del handlar det om att kontakta mellan 80 och 100 företag. Två tredjedelar är redan kontaktade.

– Vi är mycket beroende av turismen och det är klart Coronaepidemin har stor inverkan. Vi frågar både hur det gick före krisen, just nu och hur företagen ser på sin framtid. Många har trots allt framtidstro, säger Granberg.

För tillfället är företagen intresserade av vilka olika stödåtgärder det finns för företagen, men också frågor om t.ex. permitteringar eller andra hälsningar till kommunen kommer fram under rundringningen.

Kimitoön strävar efter att lägga ut all info som finns och som kan vara till nytta för företagarna både via kommunens hemsida och via Facebook-sidan Business Kimitoön Kemiönsaari.

– Ibland får vi t.o.m. feedback om att det finns för mycket info, säger Granberg.

Närvaro på nätet

För att hänga med i djungeln av anvisningar, råd och olika stödformer har Kimitoön därför gått in för att möta sina företagare virtuellt en gång i veckan. Första träffen hölls förra fredagen och i den deltog kring 40 personer.

– Vi kom fram till att här hela tiden händer så mycket, så nu ordnar vi träffarna en gång i veckan. Träffarna kan ha olika teman. Nu har företagsstöden varit på tapeten men tanken är också att diskutera t.ex. hur man kan utveckla webshoppar eller på annat sätt utveckla och anpassa sin verksamhet, säger Granberg.

Nästa träffa träff tisdagen 8.4 inleds med en hälsning av kommundirektör Anneli Pahta.

På Kimitoön har man också dragit igång en presentkortskampanj för att stöda lokala företagare. På det här sättet vill kommunen lyfta fram och påminna om sina lokala företag.

– Du kan visa ditt stöd genom att köpa ett presentkort som du kan använda själv i framtiden eller ge i gåva åt någon, säger turismchef Benjamin Donner.

Presentkorten finns listade på adressen www.visitkimitoon.fi/presentkort

– Det här är ett jobbigt läge, men det finns också möjlighet till innovativa lösningar. Från kommunens sida satsar vi nu hårt på att stöda företagarna med både rådgivning, nätverk och hjälp i olika utvecklingsfrågor, säger Granberg.