– I den här situationen har vi inte råd att göra dyra investeringar. Vi inriktar oss primärt på att få verksamheten att gå runt, stadsfullmäktiges ordförande Kari Häggblom (SDP).

En flyttning av stadens bibliotek på grund av problem med inomhusluften är i varje fall ett aktuellt projekt att ta ställning till. Det kan hända att biblioteket kommer att placeras i stadshuset.

– Att staden slipper bära ansvaret för social- och hälsovården i fortsättningen är i varje fall en klar avlastning, tillägger Häggblom.

Läs mera: Direktörsrekryteringar ansträngande utmaning i Kaskö

Parallellt med alla utmaningar och hotbilder saknas det inte ljuspunkter i dagens Kaskö.

En våg av 100-200 anlända ukrainska flyktingar har medfört att stadens befolkning (cirka 1 300 invånare) åtminstone tillfälligt har vuxit med cirka 10 procent. Att ordna skolgång åt ett antal ukrainska barn är en betydande praktisk utmaning.

: Några fusionsdiskussioner har inte förts i fullmäktige eller styrelsen på sistone. Frågan har enbart varit stötts och blötts i medier, säger Kari Häggblom.

Den omtvistade och nedläggningshotade Kasköbanan har nyligen beviljats 3,5 miljoner euro i statliga stödpengar.

– Hittills har tågtrafiken till och från Kaskö hamn säkrats endast för ett år i taget. Jag hoppas att den kommande regeringen ser över den här frågan. Järnvägsförbindelsen är viktig inte minst på grund av att importen av massaved från Ryssland via djuphamnen har avblåsts efter krigsutbrottet i februari. Mindre mängder massaved från Baltikum har mottagits på sistone.

– Det vore viktigt för Kaskö att få de lokala företagen och industrin att växa, betonar Häggblom.

Kari Häggblom är i likhet med styrelseordföranden profilerad som en aktiv pensionär i hemstaden. Sommartid ansvarar han för kryssningstrafiken till fyrön Sälgrund och även annan beställningstrafik till havs.

– Antalet turister har ökat markant i staden under de senaste åren. På Sälgrund är ett 30-tal övernattningsplatser tillgängliga i den nya företagaren Johanna Peltoniemis regi. En gång kommenterade en besökande turist att ”varför åker man till Södern när det finns såna här pärlor på närhåll”.

Att undvika fusionsfrågan är svår. För tre år sedan var en sammanslagning med Närpes inte långt borta för Kaskös del.

SFP-lägret stödde enhälligt en fusion medan SDP och Sannfinländarna höll benhårt på fortsatt självständighet. Omröstningen i stadsfullmäktige slöt 8-8 och därmed avgjorde fullmäktigeordförande Kari Häggbloms nej-röst det hela.

– Efter det senaste beslutet har det varit lugnare i fullmäktigesalen. Några som helst fusionsdiskussioner har inte förts, varken i fullmäktige eller styrelsen. Det är bara i medier som den här frågan har lyfts upp återigen.

Att den finskspråkiga befolkningen i Kaskö över lag är mera måna om att slå vakt om självständigheten är ett faktum som Häggblom bekräftar.

– Det är förstås helt möjligt att fusionsfrågan återupptas längre fram. Ingenting varar för evigt, brukar man ju säga, tillägger Häggblom lakoniskt.

Fakta om Kasköbanan

  • Är av stor betydelse för att upprätthålla export- och importverksamheten i Kaskö och Sydösterbotten.
  • Har varit nedläggningshotad i flera år. Södra Österbottens järnvägsförening, politiker och representanter för näringslivet har på konsekvent vis arbetat och lobbat för bevarandet av förbindelsen.
  • Regeringen har beviljat 3,5 miljoner euro i den aktuella statsbudgeten. Därmed är järnvägen säkrad i ett år till. Annars skulle trafiken ha upphört i slutet av 2022.
  • Under 2022 har förbättringsarbeten utförts längs banan, bland annat har rälsar och skenor bytts. Hastigheter har också kunnat höjas. En kartläggning av behovet av reparationer vid järnvägsbroar är aktuell.
  • I dag fraktas i första hand virke längs Kasköbanan. Om banan förbättrades grundligt skulle den också kunna användas för varutransporter.
  • En omfattande renovering av hela järnvägen skulle enligt  uppgift 160 miljoner euro. En lättare upprustning går på 40 miljoner euro.
    Källa: Kaskö stad, Yle