Problem blir lösta men nya dyker upp. Helsingfors stad kämpar fortfarande med utbetalningen av de anställdas löner.

Tusentals människor som arbetar vid staden köar fortfarande för att få sin lön. Enligt Helsingin Sanomat är det 10 000 människor som köar för att få reda ut problemen.

En del av av dem som kontaktar staden har gjort det upprepade gånger. Tiotals är helt utan månadslön medan tusentals har fått för lite eller för mycket pengar.

Utmaningarna vid stadens löneutbetalning är stora. Samtidigt som man anställt flera personer för att reda ut problemen är det flera anställda som hört av sig med felaktigheter.  Det är långsamt att lösa problemen.

– Pinsamt, säger borgmästare Juhana Vartiainen som sedan våren tvingats gå ut i offentligheten och redogöra för felaktigheterna som uppenbart påverkar Helsingfors rykte som arbetsgivare. 

I augusti sade Vartiainen i stadsfullmäktige om lönekaoset att  ”vi går mot det normala.”

Läs mera i stadens egen nyhet (på finska): Helsingin palkanmaksun vakauttamisessa painopisteenä virheiden syntymisen estäminen