Jakobstad, Karleby, Larsmo, Korsholm… Allt fler österbottniska kommuner inleder samarbetsförhandlingar som en följd av coronakrisen.

Coronakrisen har tömt skolor, daghem, simhallar, bibliotek och ungdomsgårdar och kommunerna förbereder sig nu på att hantera de ekonomiska följderna av den pågående coronakrisen.

Larsmo kommun beslöt i måndags att kalla till samarbetsförhandlingar.

– Ingen sägs upp, nu undersöker vi i första hand om det är möjligt att omplacera personalen till andra uppgifter. I fall krisen blir långvarig, kan även permitteringar blir aktuella, säger kommundirektör Gun Kapténs i Larsmo.

Eftersom Larsmo saknar en egen social- och hälsovård – kommunen köper vården av Jakobstad – är möjligheterna att hitta ersättande arbete sämre än i kommuner som exempelvis har en egen hemvård.

– Vi kommer att gå igenom vilka utbildningar personalen har och därefter tar vi ställning till vem som kan flyttas över till andra uppgifter.

Just nu är coronasmittan i Österbotten relativt begränsad, men läget kan snabbt förändras.

– I fall coronaspidemin leder till ett ökat antal sjukskrivningar bland kommunens anställda är det bra att veta vem i personalen som tillfälligt kan ta över uppgifterna, konstaterar Kapténs.

Larsmo kommun har 290 anställda. Samarbetsförhandlingarna berör i första hand anställda inom de sektorer där verksamheten minskat som en följd av coronaepidemin.

– Alla våra skolor och daghem är öppna, men elev- och barnantalet har minskat kraftigt, säger Kapténs.

Korsholm kartlägger kompetens

I likhet med Larsmo går Korsholm i första hand in för omplaceringar av personalen. Kallelsen till samarbetsförhandling skickades i fredags och om allt går så som kommundirektören Rurik Ahlberg hoppas ska förhandlingarna vara avklarade inom två veckor.

– Vi har varit snabba, vilket är nödvändigt i det här läget, säger Ahlberg. Det som gäller nu är kritisk granskning och omfördelning av resurserna, det är det enda ansvarsfulla en kommun kan göra  i nuläget.

Ahlberg räknar med att behovet av personal kommer att öka inom vården. Därför kartlägger man nu hela personalens utbildning. För den som har en vårdutbildning i grunden, men arbetar med andra uppgifter än just vård,  kan en omplacering blir aktuell.

– Pusslet är inte helt enkelt. Vi har trots allt 100 olika yrken i Korsholm, säger han.

Korsholm har tillsvidare alla sina skolor öppna, men elevantalet i närundervisningen har minskat rejält.

Kompensation för uteblivna avgifter

Rurik Ahlberg är besviken över att regeringens stöd till kommunerna låter vänta på sig.

– Regeringens tafatta budskap till kommunerna är verkligen förvånande. Det som kommunerna behöver just nu är klara besked av staten, säger han.

Korsholms kommun förlorar varje månad över 100 000 euro i uteblivna dagvårdsavgifer.

– Man kan säga att vi bidrar till att minska smittspridningen i samhället genom att själva betala, konstaterar Ahlberg.

Rurik Ahlberg förväntar sig att regeringen kompenserar kommunerna för uteblivna inkomster från till exempel dagvården och den fria bildningen. När coronakrisen blåst över kommer kommunerna att behöva en övergångsperiod på några år för att få ordning på ekonomin igen.

Även Karleby och Jakobstad beslöt i måndags att de inleder samarbetsförhandlingar. I Jakobstad försöker man i första hand flytta över personal till andra uppgifter, men även permitteringar kan bli aktuella.