Kommunen kräver staden på nästan en miljon euro i ersättningar för felaktigt fakturerade pensionsbaserade avgifter inom social- och hälsovården.

Lappträsk och Lovisa har i flera år försökt lösa en konflikt som social- och hälsovårdens pensionsbaserade avgifter. I november beslöt kommunstyrelsen i Lappträsk att föra ärendet till Helsingfors förvaltningsdomstol. Tidningen Loviisan Sanomat var först ut med nyheten.

– Vi kunde inte komma överens genom förhandlingar. Om en offentlig aktör fakturerar på felaktigt sätt så måste den också betala tillbaka felaktigt avkrävda poster, motiverar Lappträsks kommundirektör Tiina Heikka.

Konflikten rör specifikt betalningarna av de pensionsbaserade avgifter som uppkommit inom social- och hälsovårdssamarbetet mellan Lappträsk och Lovisa. Lappträsk köper sedan 2010 dessa tjänster av Lovisa. Enligt Heikka har Lovisa fakturerat Lappträsk för avgifter som staden själv borde betala. Det här går emot pensionsanstalten Kevas anvisningar.

– Vi har upprepade gånger bett Lovisa att förklara sina faktureringsprinciper, men staden har inte gått med på det. Därför anlitade vi en utomstående utredare.

Revisionsbolaget BDO:s utredning gällde åren 2018–2020. Enligt den har Lovisa under den perioden felaktigt fakturerat Lappträsk för pensionsbaserade avgifter. Summan är kring 200 000 euro.

Lappträsk kräver att Lovisa returnerar avgiftsbetalningarna, med ränta, och att staden betalar rättegångskostnaderna. Slutsumman landar på nästan 980 000 euro.

Lovisa bestrider anklagelserna

Lovisas stadsdirektör Jan D. Oker-Blom är inte överraskad över att grannkommunen för konflikten till förvaltningsdomstolen.

– Det är enda sättet att få klarhet i den här komplicerade helheten. Våra synsätt var väldigt långt ifrån varandra.

Oker-Blom bestrider att Lovisa har fakturerat Lappträsk felaktigt.

– Vi har inte heller fått några ogrundade fördelar, utan fakturerat enligt verkliga utgifter.

Helheten kompliceras av att ansvaret för pensionerna har behandlats på olika sätt genom åren, säger Oker-Blom. Enligt honom har flyttats mellan aktörerna och kvitterats.

– Vi har redogjort för våra faktureringsprinciper i den mån som det har varit möjligt. Vi har inte data om hur pensioner har räknats under samkommunsperioden som föregick det nuvarande samarbetsområdet.

Tiina Heikka säger att målet är att föra material till Helsingfors förvaltningsdomstol under december, så att processen är inledd när Lappträsk nya kommundirektör inleder sitt arbete. Heikka lämnar sin tjänst vid årsskiftet. Ny kommundirektör är Jarkko Sorvanto.

Det här är en översättning av Kuntalehtis artikel.