Försvunna är cirka 50 personers handlingar som lämnats in vid servicestället i Forssa, meddelar FPA.

Posten hämtade i februari ett paket som innehöll cirka 50 personers ansökningar och andra handlingar från FPA:s serviceställe i Forssa. Efter det har paketet inte gått att hitta, skriver Folkpensionsanstalten i ett pressmeddelande.

Största delen är enligt FPA anmälningar om arbetslöshetstid.

Paketet skickades från servicestället i Forssa till skanningscentret i Tammerfors. Enligt paketets försändelsekod har Posten tagit emot paketet. Paketet har ändå inte antecknats som överlämnat eller levererat till mottagaren och det har inte kommit fram till Tammerfors.

FPA spårade i samarbete med Posten paketet fram till mitten av maj, då Posten meddelade att man slutar leta.

Enligt Posten är det möjligt att adresskortet lossnat från paketet och att paketet är i förvar i Postens utrymmen.

Det försvunna paketet innehåller handlingar som gäller FPA:s förmåner. De innehåller personuppgifter.

FPA har inte kunnat behandla handlingarna och därför inte kunnat bevilja förmånerna. I samband med att incidenten utretts har det inte framkommit att paketet skulle vara någon annanstans än förslutet hos Posten.

Detta har man dock inte kunnat bekräfta.

– Vi har tyvärr inte kunnat utreda alla berörda personers identitet och har därför inte kunna informera dem personligen. Vi ber för vår del om ursäkt för det som hänt och det besvär som det orsakat i form av nya ansökningar, säger FPA:s dataskyddsansvariga Regina Ollila.

FPA har gjort en anmälan om personuppgiftsincidenten till Dataombudsmannens byrå. I sitt beslut i oktober uppmanade dataombudsmannen FPA att informera också de kunder man inte lyckats nå.

För att försöka nå dem har FPA publicerat en annons om personuppgiftsincidenten i den lokala tidningen i Forssa.