Molntjänster används i de allra flesta kommuner idag. Nu har Finansministeriet publicerat två sammanhängande anvisningar om molntjänster. Den ena innehåller anvisningar för utnyttjande av den offentliga förvaltningens molntjänster och den andra tillämpningsanvisningar för utnyttjande av molntjänster.

Anvisningarna är avsedda för alla beslutsfattare och sakkunniga som är verksamma i organisationer inom den offentliga förvaltningen och vilkas arbetsuppgifter omfattar ordnande, planering, anskaffning, genomförande, utveckling och underhåll av digitala tjänster som riktats till medborgare, företag och myndigheter.

Anvisningen om utnyttjande av den offentliga förvaltningens molntjänster ”Produktivitet genom molntjänster – Anvisning om utnyttjande av den offentliga förvaltningens molntjänster” (på finska) beskriver centrala principerna för användning och främjande av den offentliga molntjänsten inom den offentliga sektorn samt omständigheter som bör bedömas när nya lösningar som baserar sig på molntjänster planeras. 

Införandet och utnyttjandet av molntjänster är ännu nytt för många organisationer, och det finns flera aspekter som bör beaktas för att säkerställa en högklassig och trygg upphandling av molntjänster. 

Tillämpningsanvisning för molntjänster” Anvisningar för tillämpning av molntjänster – Anvisningar för utnyttjande av molntjänster för organisationer inom den offentliga förvaltningen” (på finska) ger förtrogenhet med livscykeln för utnyttjande av molntjänster och går igenom de viktigaste uppgifterna i varje skede av livscykeln samt de frågor som ska beaktas i de olika skedena.

Anvisningen ställer färdiga underlag och modeller till förfogande för sakkunniga inom den offentliga förvaltningen, med hjälp av vilka sakkunniga lättare, mer kontrollerat och tryggare kan skaffa, ta i bruk och utnyttja olika molntjänster. Syftet med anvisningen är också att förbättra kunnandet hos dem som utvecklar och skaffar IKT-tjänster samt affärsverksamheten när det gäller att utnyttja molntjänster.