Kommuntorgets läsare – och nu också lyssnare – får gärna ge respons på tekniken.

Kommuntorgets artiklar finns nu också tillgängliga i ljudformat. Högst upp i artikeln, mellan ingångsbilden och ingressen, hittar du funktionen ”Lyssna”. Tryck på den och en A.I.-röst läser upp texten.

Med hjälp av kontrollpanelen som visar sig när du tar i bruk funktionen kan du hoppa bakåt och framåt i texten. Du kan också bestämma med vilken hastighet som texten läses upp.

Tanken med det här tillägget är att göra artiklarna mer tillgängliga, till exempel för personer med nedsatt syn. Också KL-Kustannus andra publikationer använder sig av funktionen.

Funktioner av det här slaget kan alltid utvecklas. Om du har respons på tekniken kan du sända den per e-post till: dan.lolax@kommuntorget.fi