Befolkningsregistercentralens Taisto19-övning testar beredskapen hos kritiska digitala tjänster.

Kommunernas Twitterkonton har idag fyllts med hashtaggen #taisto19, ett tecken på att det är många i kommunorganisationernas ledning som deltar i Befolkningsregistercentralens övning.

I korthet handlar det om att öva administrationen av datasäkerhets- och dataskyddskränkningar. Organisationernas kritiska digitala tjänsters beredskap testas inför störningar som kan lamslå verksamheten.

De här övningssituationerna baserar sig på riktiga störningar som förekommit även i Finland.

I fjol deltog 234 organisationer inom den offentliga förvaltningen i övningen, då kallad Taisto18.

Kimitoön testade patientdatasystem

Bland dem som deltog i år finns Kimitoöns kommun, som nu deltog för första gången, säger förvaltningschef Erika Strandberg.

– Vi har länge jobbat allmänt med beredskapsfrågor, men då av det mer traditionella slaget – elavbrott, storolyckor och så vidare. Cybersäkerhet är något som vi fokuserat på det senaste året. Tack och lov så har vi inte utsatts för cyberattacker.

I och för sig har social- och hälsovården i kommunen redan ett tag jobbat med cybersäkerhet, men det är först nu, i samband med Taisto19 och Befolkningsregistercentralens Judo-projekt, som hela kommunen börjat följa anvisningar och göra upp planer om den här typen av säkerhet, säger Strandberg.

Under tisdagens övning har Kimitoöns kommun fokuserat på det egna patientdatasystemet och på intern och extern information som behövs i krissituationer.

– Det har gett en bekräftelse om att det är svårt att få en aktuell lägesbild i sådana situationer. Man är alltid ett par steg efter.

I övningen deltog representanter från kommunens ledningsgrupp och kommunens informationssäkerhetsgrupp.

Strandberg säger att dylika övningar är viktiga för kommuninvånarna eftersom kommunen hanterar deras uppgifter. Det handlar också om skattemedel.

– Överbelastningsattacken som skedde mot Lahtis i somras väntas kosta staden upp till 900 000 euro.