Grankulla har fått problem med sin e-posttrafik från den 5.5.2022. Meddelanden har skickats ut med adresser från avsändare i grankulla.fi/kauniainen.fi med misstänkt innehåll. Utredningarna fortsätter och e-posten är ur bruk ännu vecka 19.

Öppna inte denna typ av meddelanden och klicka inte på några länkar som finns i meddelandena.

Utredningarna fortsätter och staden meddelade 10.5.2022 att deras e-post är avstängd åtminstone resten av vecka 19: ”Grankullas e-post stängdes som en försiktighetsåtgärd och situationen utreds. Det skickas inga nya nätfiskemeddelanden. Staden har på fredagen gjort en anmälan till dataskyddsombudet och brottsanmälan till polisen.”

När situationen uppstod den 5.5.2022 meddelande staden på sin webbplats:

”Störningarna i stadens e-posttrafik fortsätter (uppdaterad 8.30)
Stadens e-post är fortfarande ur bruk. Vi utreder och åtgärdar felet.

Öppna inte e-postmeddelanden som kommer från staden (från e-postadresserna @kauniainen eller @grankulla)!

Vi misstänker att servern blivit kapad och det orsakar problemen. Vi uppdaterar informationen så snart vi får mer information.”