Esbo stad belönas för att använt data innovativt. Priset delas ut av UNESCO:s partnerorganisation Netexplo Observatory under webbevenemanget UNESCO Netexplo Forum den 23 september.

Esbo har till exempel genomfört ett unikt försök om artificiell intelligens förmåga att identifiera dem som behöver stöd.

För närvarande utreder Esbo stad i samarbete med andra stora städer hur konceptet My Data kan användas vid utveckling av stadens tjänster.

Esbo stad har också blivit medlem i Centret för artificiell intelligens, FCAI (Finnish Center for Artificial Intelligence). FCAI har som mål att de mest utvecklade metoderna inom artificiell intelligens ska tas i bruk i företag, offentliga organisationer och i samhället.

Esbos serviceutvecklingsdirektör Päivi Sutinen säger att genom att använda data innovativt och etiskt, det vill säga med beaktande av datasäkerhet och dataskydd, kan staden erbjuda smidigare och verkningsfullare tjänster på ett förutseende och ekonomiskt hållbart sätt.

— Data och teknik, såsom artificiell intelligens, bidrar också till helt nya serviceinnovationer för en hållbar framtid. Esbo är en föregångare i hållbar utveckling av kommunala tjänster.