Finansministeriet beviljar landskapen understöd för regional samordning av digitalt stöd. Målet med den regionala samordningen är att säkra tillgången till digitalt stöd i hela landet för att hjälpa dem som inte kan eller förmår använda digitala tjänster.

Sammanlagt 14 regioner, inklusive de regioner som deltagit i de regionala pilotprojekten sedan 2018, ansökte om statsunderstöd. Pilotlandskapen var Lappland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten och Nyland. Nya landskap som sökte om understöd var Södra Karelen, Södra Savolax, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Kymmenedalen, Birkaland, Norra Savolax, Satakunta och Egentliga Finland. Åland har inte sökt.

Det har reserverats sammanlagt 2,4 miljoner euro för regional utveckling av det digitala stödet, meddelar Finansministeriet i sitt pressmeddelande.

— Det digitala stödet kommer i fortsättningen att synas och höras på ett ännu mera täckande sätt än tidigare, gläder sig specialsakkunniga Sanna Juutilainen.

Den regionala samordnaren har som uppgift att kartlägga det regionala behovet och utbudet av digitalt stöd, att bilda ett nätverk för digitalt stöd i syfte att utveckla tillgången och utbudet av digitalt stöd tillsammans med olika regionala aktörer, att utveckla kännedomen om digitalt stöd och att kommunicera om landskapets digitala stöd till dem som behöver det.

Befolkningsregistercentralen samordnar det digitala stödet på riksnivå

Befolkningsregistercentralen agerar riksomfattande stöd för dem som ordnar digitala stödet.

— Vårt mål är att slå samman resurserna så att vi kan skapa ett täckande och jämlikt utbud av digitalt stöd i hela landet, berättar projektchef Minna Piirainen från Befolkningsregistercentralen.

Befolkningsregistercentralen hjälper landskapsförbunden i utarbetandet av projektplaner, stöder det regionala samordningsarbetet och följer upp hur målen uppnås. Befolkningsregistercentralen stöder dessutom kompetensutvecklingen hos parter som erbjuder digitalt stöd och sammanställer material, till exempel informationsinnehåll och nyheter, som underlättar utvecklandet av det digitala stödet.