Fortbildning och rekreation gör arbetstagarna mera motiverade och gynnar även arbetsgivaren, säger Ann-Christine Holtti, personalchef på Malax kommun.

Fortbildning och rekreation för personalen är något som Malax kommun inte prutar på trots ett aktuellt sparprogram. Kommunen ser gärna att anställda vidareutvecklar sina kompetenser och färdigheter. För deltagande i frivilliga utbildningar kan lite extra betald ledighet erhållas.

Befrämjandet av kommunalt anställdas kunnande och välmående är något som gagnar både arbetstagare och arbetsgivare i det långa loppet. Det säger personalchefen på Malax kommun, Ann-Christine Holtti.

– Det är definitivt välkommet med inströmning av ny input och information ibland. Att gå utbildningar och kurser har en motivationsstärkande effekt bland anställda.

Kommunens anställda har till exempel rätt till fem dagars betald ledighet i samband med deltagande i frivilliga utbildningar utanför arbetstid. Vid behov har arbetstagare givetvis också möjlighet till fortbildning under arbetstid.

– Sedan är de egna resurserna en annan femma i sammanhanget. Alla anställda har inte automatiskt möjlighet att ägna sig åt extra förkovrande vid sidan av det egentliga arbetet, exempelvis på grund av familjeliv eller andra aktiviteter och uppdrag, tillägger Holtti.

Efter coronapandemins utbrott har deltagande i digitalt baserade utbildningar och seminarier blivit allt mera utbrett i kommunerna.

– Det är allt vanligare att våra anställda tillbringar halva dagar med att vara uppkopplade till webbinarier. Moderna hybridmöjlighter är ofta ett bättre alternativ än att göra en till två dagar långa kursresor någonstans, säger Holtti.

Malax kommun har cirka 330 personer i sin arbetsstyrka för närvarande.

Kompetensutveckling och välmående berörs inte av kommunalt sparprogram

Under 2021-2022 har Malax kommun nödgats spara kring 300 000 euro årligen. Detta ekonomiska svångremsdragande berör emellertid inte satsningar på fortbildning och rekreation för personalen, betonar Ann-Christine Holtti.

Vilka slags satsningar på rekreation gör Malax kommun?

– Olika enheter på Malax kommun kan anordna friluftsdagar eller studiebesök. Om evenemangen äger rum efter arbetstid handlar det om frivilligt deltagande. Rekreation för hela personalen samtidigt arrangeras inte.

– För att stöda välmåendet har anställda dessutom rätt till en extra penningsumma via ePassi. I år är beloppet 50 euro. Pengarna kan användas för betalande av motionspass, kulturevenemang samt välmående, säger Holtti.

Är sjukskrivningar ett problem att brottas med för kommunen?

– Inte i någon större utsträckning. Men under coronaperioden har antalet fall av frånvaro ökat också i kommunala kretsar. Fortsättningsvis uppmanas folk att stanna hemma när de är förkylda. Verkningarna av pandemin syns fortfarande, säger Holtti.

Malax kommun har för närvarande cirka 330 anställda efter överförandet av social- och hälsovården till Österbottens välfärdsområde.

– Kommunen går in för att göra tillsvidareanställningar om det inte finns grundad anledning för visstidsanställning. En del vikarier rekryteras också. Inom småbarnspedagogiken och städsektorn är dessutom ett antal läroavtal aktuella.

– Tidsbundna projektanställningar förekommer också. Bland annat har projekttiden för en energirådgivare som arbetat under temat ”Hållbar utveckling” nyligen tagit slut. Rådgivaren har jobbat med energioptimering av fastigheter, säger Holtti.

Efter att arbetat i 17 år med sysselsättningsfrågor på arbets- och näringsbyrån i Vasa tillträdde Ann-Christine Holtti som personalchef i Malax hösten 2019.

– Personalchefsjobbet är roligt och en stimulerande utmaning för mig. En typisk arbetsuppgift är att hålla kontakt med kommunens anställda. Ofta är det löner och andra praktiska frågor som avhandlaṣ. I övrigt ligger fokus även på olika implementeringar av det nya kollektivavtalsfrågor samt utvecklingsarbete, säger Holtti.