Kårkullas fullmäktige nöjde sig med uppmaning om bättre insatta styrelsemedlemmar

Kårkullas centralförvaltning i Pargas.
Kårkullas centralförvaltning i Pargas. (Kårkulla)
7.5.2021

Kårkullas fullmäktige har behandlat frågan om styrelsens roll i den kris som präglat samkommunen det senaste året och som resulterade i att förra direktören Sofia Ulfstedt sa upp sig.

Eftersom mandatperioden för det tillfälliga utskottet som utredde styrelsen tog slut innan arbetet slutfördes tog fullmäktige inte direkt ställning till förtroendet för styrelsen. Utskottets ordförande Stig Östdahl (SFP) beskrev ändå konflikten som en mellan de som ville höja hyresintäkterna för samkommunen – och ”samla i ladorna” inför framtiden – och de som inte ville se en prishöjning för ägarkommunerna.

Tanken om höjda hyror uppstod i fastighetssektionen och ledde i juni i fjol till att Ulfstedt gav en ledande tjänsteman en varning, vilket i sin tur ledde till att en del styrelsemedlemmar, som också sitter i fastighetssektionen, tog strid med samkommundirektören.

Istället för att ta ställning till styrelses agerande nöjde sig fullmäktige med en skrivelse om att styrelsemedlemmar och tjänstemän framöver ska utbildas i samkommunens förvaltningsstadgar, i kommunallagen och i god förvaltningssed. Det här ska göras på separata och gemensamma seminarier.

Fullmäktige var också enig i en skrivelse om att förtroendevalda i samkommunen bör undvika dubbla roller. Det här motiverades bland annat av att fullmäktigeordförande Christer Rönnlund (SFP) sitter i den fastighetssektion där kritiken mot Ulfstedt uppstod.

Rönnlund ledde inte fullmäktigemötet idag på grund av förhinder. Istället var det vice ordförande Jonas Heikkilä (Gröna) som svingade klubban.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här