Frågan avgjordes efter en omröstning i kommunens fullmäktige. Jomalas intressen bevakas inte längre av förbundet, hävdar de som röstade för ett utträde. Frågan borde ha utretts mer noggrant, anser de som röstade mot.

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt i november – helt utan föregående beredning – att kommunen skulle säga upp medlemskapet i Ålands kommunförbund. Kommunens fullmäktige tog upp frågan vid sitt senaste möte den 14 december och majoriteten, elva ledamöter, röstade för ett utträde. Sex röstade mot.

Ledamoten Wille Valve, gruppordförande för Moderaterna, höll anförandet för ett utträde vid mötet. Han säger att medlemskapet i kommunförbundet börjat skava för Jomala som med råge är den största landsbygdskommunen på Åland med cirka 5 500 invånare.

Jomala gränsar till Mariehamn och har ett par attraktiva bostadsområden intill stadsgränsen.

Bättre på egen hand

– Vi har vuxit ur kommunförbundet. Vi har i dag ett större behov att diskutera olika samarbetsfrågor med Mariehamn, som inte längre är med i kommunförbundet, än med övriga åländska kommuner. Vårt uppdrag är att bevaka våra kommuninvånares intressen och det gör vi bättre på egen hand än som en medlem i kommunförbundet. När kommunförbundet uttalar sig om kommunernas situation stämmer det inte längre för Jomalas del, säger Wille Valve.

Han säger att kommunens inflytande i förbundet inte har ökat trots att befolkningen har gjort det.

– Vi står för en fjärdedel av förbundets intäkter men vi får inte ut det som vi betalar för. Alla kommuner ser till sitt eget bästa och det är inte egoism att vi nu börjar tänka på oss själva.

Gått för fort

Tage Eriksson, gruppledare för Åländsk center i fullmäktige, talade för att kommunen skulle stanna i förbundet.

– Vi ville skjuta på beslutet så att vi skulle få tid att närmare utreda konsekvenserna av ett utträde. Det här har gått för fort. Förslaget att gå ur kom upp i kommunstyrelsen utan förvarning och vi vet inget om följderna varken för vår kommun eller för hela förbundets verksamhet. Det finns i nuläget många frågor men få svar.

Tage Eriksson. Foto: Helena Forsgård

Han hänvisar vidare till förbundets uträkningar om att medlemskapet egentligen inte kostat Jomala något eftersom kommunen ingått olika arrangemang med förbundet, som i sin tur skapat penningflöden från förbundet till kommunen.

– Om vi ska sköta vår intressebevakning på egen hand plus annat som förbundet stått för betyder det förmodligen att ledningsgruppen måste förstärkas vilket kan betyda utökade lönekostnader för vår del, säger han och tillägger:

–  Det är rimligt att vi i Jomala bjuder till för att hålla mindre kommuner flytande. Vi har fördelar som andra inte har – framförallt närheten till Mariehamn som lockar nya invånare. Vi i centern anser att vi som är stora och starka också kan vara lite snälla. Vårt utträde kan tyvärr bidra till ökad splittring.

Centerns ledamöter fick stöd av en ledamot från Ålands framtid i omröstningen. De som röstade för ett utträde representerade fyra partier – Moderaterna, Liberalerna, Obunden samling och Ålands socialdemokrater.

Tråkig utveckling

Niklas Eriksson, kommundirektör i Föglö och även ordförande för kommunförbundets fullmäktige, säger att utvecklingen är tråkig.

– De kommuner som blir kvar i förbundet måste ta på sig en större kostnad om förbundets verksamhet ska kunna fortsätta i nuvarande form. Det är många frågor som måste lösas med mycket kort varsel, bland annat måste många avtal sägas upp eller omförhandlas. Det blir också rörigt med alla beräkningar, som ska göras, och hur går det med kommande förhandlingar med landskapsregeringen? Ska Jomala då ha en egen förhandlare?

Han påpekar att de minsta kommunerna på Åland kunde hävda samma sak som ”stora” Jomala – att deras åsikter inte beaktas fullt ut i kommunförbundets utlåtanden.

– Det är klart att man måste kompromissa men Åland är för litet för att splittras. De som går ur får ökad administration och för oss som blir kvar blir den dyrare.

Risk att fler lämnar

Gun Holmström, kommunpolitiker i Lemland, är ordförande för kommunförbundets styrelse.

– För min del är jag mest förvånad över att Jomala tog beslutet så snabbt, rentav drastiskt. Varför har man inte först satt sig ner inom förbundet och diskuterat sitt missnöje och möjligheterna till eventuella förändringar?

Ålands kommunförbund ska finnas enligt den åländska kommunallagen, men det är inte mot lagen att en enskild kommun inte är med. Enligt lagen ska man meddela sitt utträde året före det sista året som man är medlem. Det betyder att Jomala lämnar förbundet 31 december 2022.

– Det är klart att det finns en risk för att det här smittar och att fler kommuner väljer att gå ur. Det är inte bra, vi behöver samarbeta men klimatet är inte det bästa just nu. Desto fler kommentarer har jag inte i nuläget. Styrelsen ska ha ett möte snarast och diskutera hur vi går vidare, säger Gun Holmström.