Ärendet kommer till fullmäktige igen i december.

Frågan om huruvida Jomala ska lämna Ålands kommunförbund diskuterades länge när fullmäktige höll sin remissdebatt om kommunens budget för nästa år på mötet den 16 november.

Men något beslut fattades inte.

Nu ska styrelsen behandla de synpunkter som fullmäktige lade fram gällande hela budgeten, och därefter lämna sitt sista budgetförslag. Det tas upp på nästa fullmäktigemöte den 14 december.

Kommunens framtida medlemskap i Ålands kommunförbund ingår som en del i hela budgetpaketet.

Frågan om Jomalas framtid i kommunförbundet dök oväntat upp när kommunstyrelsen behandlade kommunbudgeten den 8 november.

En ledamot föreslog då att ett utträde skulle utredas och fick med sig en majoritet i styrelsen. Det beslutet sades komma som en blixt från klar himmel för förbundet och övriga kommuner.