Bland annat invånare i Kimitoön, Korsholm, Raseborg och Vörå får hem en enkät inom de närmaste veckorna.

Kommunförbundet genomför regelbundet invånarenkäter om hemkommunen och dess service, och nu är det dags igen.

Inom den närmaste veckan får 30 500 medborgare runtom i landet ett formulär med frågor om deras uppfattning om hemkommunen och om hur olika frågor sköts i kommunen. Urvalet per kommun varierar mellan 300 och 2 000 personer.

Samtidigt utreds vad uppgiftslämnarna anser om den kommunala servicen och hur de deltar i kommunens beslutsfattande.

Enkäten är en av de mest omfattande utredningarna som kartlägger kommuninvånarnas synpunkter.

Enkäten ger kommunerna forskningsdata till stöd för beslutsfattandet och verksamhetsutvecklingen. De första resultaten kan väntas under början av hösten 2020.

I invånarenkäten 2020 deltar 43 kommuner av olika storlek och typ i olika delar av Finland: Asikkala, Askola, Birkala, Enare, Fredrikshamn, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Juga, Jyväskylä, Kankaanpää, Karleby, Keitele, Keuru, Kimitoön, Korsholm, Kuusamo, Kyrkslätt, Lappajärvi, Lappo, Libelits, Nivala, Nådendal, Oulainen, Paltamo, Parkano, Petäjävesi, Pudasjärvi, Raseborg, Rautalampi, Reso, S:t Michel, Salo, Sibbo, Säkylä, Tavastehus, Torneå, Uleåborg, Vanda, Villmanstrand, Virdois, Vörå och Åbo.

Läs mera här.