Fredag till söndag 20-23 mars anordnas ett virtuellt evenemang där målet är att finna innovativa lösningar på problem som corona-viruset för med sig. Bland arrangörerna finns Helsingfors stad, och ordet sprids också bland utvecklare i kommunsektorn i övrigt.

Under 48 timmar arbetar team med att lösa utmaningar, utgående från tre underkategorier: rädda liv, rädda samhällen och rädda företag. Idéer utvecklas online. När tidsfristen löper ut kommer juryn att välja ut de fem bästa idéerna för utmaningen. De team som arbetar med dem får två veckor och resurserna för att förfina dem till arbetskoncept.