I maj godkände Kankaanpää och Honkajoki fullmäktige sammanslagningsavtalet.

En ny stad är ett faktum efter att statsrådet fattat beslut om sammanslagningen av Kankaanpää stad och Honkajoki kommun i Satakunta.

Honkajoki kommun upplöses och går samman med Kankaanpää stad nästa år. Det frivilliga sammanslagningsavtalet godkändes av stadsfullmäktige i Kankaanpää och kommunfullmäktige i Honkajoki den 15 maj.

Den nya enspråkigt finska staden Kankaanpää kommer att ha 12 906 invånare efter sammanslagningen. En majoritet av dem bor i Kankaanpää. Honkajoki har drygt 1 600 invånare.

Statsrådet beviljar den nya staden Kankaanpää ett prövningsberoende sammanslagningsunderstöd på 3,5 miljoner euro.