Nu kan barn, unga och vuxna delta i beredningen av den nationella barnstrategin, meddelar Social- och hälsovårdsministeriet.

Flera barn, unga och familjer har deltagit i beredningen av barnstrategin inom projektet Barnets tid 2040, som inleddes redan 2018. På grund av coronasituationen har en elektronisk enkät publicerats, med vilken man vill nå ut till barn, unga och vuxna. Enkäten har beretts tillsammans med organisationer, sakkunniga samt barn och unga.

För oss är det ytterst viktigt att få barn och unga med i beredningen och genomförandet av barnstrategin. De undantagsförhållanden som coronaviruset har medfört har dock inneburit en utmaning för förverkligandet av delaktigheten, säger Johanna Laisaari, generalsekreterare för den parlamentarisk kommitté som företräder olika riksdagsgrupper i arbetet med strategin.

Strategin blir klar före utgången av 2020.

I enkäten som nu öppnats försöker man bland annat utreda i vilka frågor barn och unga har blivit tillfrågade och på vilket sätt de kunnat påverka.

I en tidigare utredning observerade man att alla barn och unga inte hade hört talas om sina egna rättigheter. Avsikten är nu att fördjupa dessa observationer och också fundera på hur vuxnas förståelse för barnens rättigheter kunde utvecklas som en del av barnstrategin. 

Enkäten publiceras på finska, svenska, engelska, ryska, somaliska och nordsamiska och är öppen till måndagen den 12 oktober. 

Delta i enkäten.

Samtidigt med enkäten lanseras en ny webbsida om beredningen av barnstrategin. På webbplatsen finns information om barnets rättigheter samt den nationella barnstrategin och barn, unga och vuxna inbjuds att delta i beredningen.

Bekanta dig med de nya sidorna: barnstrategin.fi