Samtliga välfärdsområden är nu medlemmar i bolaget som Kommunförbundet grundade i november.

Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab är ansiktet utåt för landets välfärdsområden. Bolaget fungerar på liknande sätt som Kommunförbundet, som är kommunernas intresseorganisation. Hyvil Ab för välfärdsområdenas talan och samarbetar t.ex. med olika ministerium.

Också HUS och Helsingfors stad ansluter.

– Därmed kan vi erbjuda intressebevakning på mycket bred front, säger Hyvils verkställande direktör Johanna Sorvettula.

Bolaget ger juridiska råd, medverkar i lagförslag, sköter intressebevakning och upprätthåller nätverk i Finland och i EU.

Hyvils svenskspråkiga nätplats är under arbete. Läs hela det finskspråkiga pressmeddelandet här