Bristen på svenskspråkig personal inom småbarnspedagogiken är skriande i huvudstadsregionens kommuner. För ett halvt år sedan var läget så akut i Helsingfors att staden erbjöd svenska barn dagvård i finskspråkiga daghem.

Vad kan kommunerna i huvudstadsregionens göra för att lösa krisen? Kom med och diskutera lösningar på Kommunförbundets svenska webbinarium den 4 juni kl. 15-17.00. Webbinariet vänder sig till tjänstemän och förtroendevalda i huvudstadsregionens kommuner, men även föräldrar och andra intresserade är varmt välkomna.

Anmäl dig till det kostnadsfria webbinariet här!

Kommunerna i huvudstadsregionen har kämpat med personalbrist inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken i många år.

– Bristen på personal gäller alla yrkeskategorier inom småbarnspedagogiken – inte enbart lärare, säger Christina Gestrin, specialsakkunnig på Kommunförbundet.

Den svenska utbildningen av lärare inom småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet är bra, men den räcker inte för att täcka behovet i de stora städerna Helsingfors, Esbo och Vanda, påpekar hon.

– Under de närmaste åren kommer många daghemsanställda att gå i pension, vilket betyder att situationen inte kommer att bli lättare under de närmaste åren.

Gestrin påpekar att de svenskspråkiga daghemmen i huvudstadsregionen måste hålla en lika hög kvalitet som de finskspråkiga för att vara intressanta för tvåspråkiga barnfamiljer. Ett viktigt kvalitetskriterium är personalens kompentens.

– Det betyder att daghemmet ska ha behörig personal och tillräckligt med personal, understryker hon.

Tema i kommunalvalet 2021

Gestrin hoppas att frågan om personalbristen inom småbarnspedagogiken blir ett tema i huvudstadsregionen i kommunalvalet i nästa år.

– Vi måste satsa på barnen, de är vår framtid! Småbarnspedagogik på barnets modersmål är viktigt inte bara för huvudstadsregionens kommuner, utan för hela Svenskfinland. Vi inom Kommunförbundets svenska team vill göra det vi kan för att lyfta frågan, säger hon.

Målsättningen med webbinariet är att öka samarbetet mellan huvudstadsregionens kommuner.

– Kan kommunerna tillsammans hitta nya sätt att göra arbetet inom småbarnpedagogiken mera lockande? Kan vi förbättra arbetsklimatet? Kan vi utöka samarbetet med utbildningsanordnarna? Här välkomnar vi idéer från dem som jobbar inom småbarnspedagogiken, hälsar Christina Gestrin. 

Programmet för webbinariet om småbarnspedagogik i huvudstadsregionen som hålls den 4 juni kl. 15-17.00 tar fasta på dagsläget och framtiden.

  • Mirjam Kalland, professor för småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet: En hållbar utveckling inom den svenskspråkiga barndagvården i huvudstadsregionen
  • Canelia Wessman, arbetsmarknadsombudsman vid KT Kommunarbetsgivarna: Förändringar i personalstrukturen och behörighetskraven inom småbarnspedagogiken – en utmaning för framtiden
  • Markus Österlund, folktingssekreterare, Svenska Finlands Folkting: Behovet av svenskspråkiga småbarnspedagogik i huvudstadsregion idag och i framtiden
  • Christel Björkstrand, direktör vid Sydkustens landskapsförbund: Personalsituationen inom småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen
  • Kommentarer av Martina Harms-Aalto, ordförande för fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion i Helsingfors, Bo Lönnqvist, ordförande för Nämnden Svenska rum i Esbo, Kristian Rehnström, ordförande för Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion i Vanda och Nina Colliander-Nyman, ordförande för Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik i Grankulla.
  • Sammanfattning av Kurt Torsell, direktör vid Utbildningsstyrelsens svenska enhet
  • Webbinariet är kostnadsfritt
  • Webbinariet är det första i en serie möten i Svenskfinland som Kommunförbundets svenska team arrangerar under rubriken Ett hållbart Svenskfinland. De teman som tas upp i mötesserien ingår i hållbarhetsmålen för Agenda 2030.
  • Anmäl dig till webbinariet om småbarnspedagogik här