Projektet Språkambassadörerna har fått en flygande start, säger Jaan Siitonen.

När Jaan Siitonen tog studenten 2007 hade han en rätt fördomsfull inställning till svenskan och ifrågasatte behovet av att kunna det andra inhemska.

Nu är han projektledare för Språkambassadörerna, var syfte är att motivera finskspråkiga elever och visa att det lönar sig att våga tala svenska.

Efter gymnasiet bestämde sig Siitonen för att göra värnplikten i Dragsvik. Det valet handlade egentligen om att göra revolt mot svenskan, men istället lämnade han Dragsvik omvänd.

– Jag märkte hur roligt det var att tala svenska, så efter militären började jag studera på svenska – först på Arcada och sedan på Social- och kommunalhögskolan.

Målet kommer att nås

Efter den positiva erfarenheten av svenskan i Dragsvik ringde Siitonen upp svenskalärare i huvudstadsregionen och frågade om han fick komma och berätta om sina erfarenheter. Det fick han och responsen gav blodad tand.

– Redan då började jag tänka att också andra kunde besöka skolorna, men studierna kom emellan. Men sedan när jag såg Svenska kulturfondens Hallå!-kampanj insåg jag att det var dags att förverkliga idén.

Idén förverkligades alltså genom projektet Språkambassadörerna och hittills har ambassadörerna – som just nu är 58 till antalet – gjort 160 skolbesök. Fram till jul finns 280 inbokade, vilket innebär att målet på 300 besök innan projekttiden tar slut 2021 kommer att nås med råge.

I praktiken innebär projektet att finskspråkiga språkambassadörer som lärt sig svenska besöker skolor på sina hemorter och berättar om deras erfarenheter av svenskan och om språkets nytta.

Vanligtvis håller de en lektion, och det finns inget krav att ambassadörerna måste göra fler besök än så. Men det finns ambassadörer som gjort tio besök.

– Responsen har varit bra. Eleverna och lärarna uppskattar att någon som gått i skolan och haft utmaningar med svenskan kommer och berättar om hur man på ett överraskande sätt kommit att använda språket. Man har blivit kär i en finlandssvensk eller fått jobb i Sverige till exempel. Språkambassadörerna vill berätta sin historia och de är stolta över den.

Finskan tas också med

Förutom målsättningen att göra 300 besök vill projektet motivera elever att vilja och våga använda svenskan. Visionen är också att Språkambassadörerna blir en del av utbildningen och kursinnehållet, att lärare ska kunna beställa en språkambassadör till en lektion.

På sikt kommer man också att ta med finskan, det vill säga hitta ambassadörer som besöker svenskspråkiga skolor och berättar om hur de kommit att använda finska.

Siitonen uppmanar alla som är intresserade av att bli språkambassadörer att ta kontakt med honom. På projektets webb hittar man alla nödvändiga uppgifter, inklusive en blankett som den som vill beställa en språkambassadör kan fylla i.

Lyssna på Torgpodden här: