Syftet är bland annat att stärka jämlikheten i utbildningen och att utveckla förskoleundervisningens kvalitet.

Undervisnings- och kulturministeriet inleder ett försök med tvåårig förskoleundervisning åren 2021–2024.

Regeringen lämnade en regeringsproposition om försöket idag.

Försöket är avsett för barn födda 2016 och 2017. Kommunerna och verksamhetsställena som deltar i försöket väljs slumpmässigt.

Målet är att 10 000 barn ska omfattas av den tvååriga förskoleundervisningen. 

För försöket utarbetas en egen läroplan. I samband med försöket genomförs ett forskningsprojekt som utvärderar genomförandet av försöket och dess genomslag.

Syftet är att stärka jämlikheten i utbildningen och att utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag. Dessutom utreds kontinuiteten mellan förskoleundervisningen och den inledande undervisningen och familjernas serviceval.

Målet är att få information om den tvååriga förskoleundervisningens inverkan på barns förutsättningar för utveckling och lärande, sociala färdigheter och utveckling av en sund självkänsla.

— Det här försöket tar fram värdefull information till stöd för beslutsfattandet i utvecklingen av övergångsskedena i småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, säger undervisningsminister Li Andersson i ett pressmeddelande.

De kommuner som deltar i försöket ersätts med statsunderstöd. Stödet beviljas enligt antalet barn som deltar i den tvååriga förskoleundervisningen och för de tilläggskostnader som orsakas av försökets första år. I beräkningen utgår man från kommunens genomsnittliga kostnader för förskoleundervisning och bortfallet av avgifter för småbarnspedagogik.

Avsikten är att den tvååriga förskolan börjar den 1 augusti 2021.