Regeringen har fattat beslut om att precisera beslutet om undervisning för elever i 1-3 klass. Först skulle bara elever vars föräldrar arbetar i branscher som är kritiska för samhället få närundervisning, men nu ges alla barn möjlighet att gå i skolan som vanligt, oberoende vad föräldrarna arbetar med.

Rekommendationen är fortfarande att barnen skall delta i undervisningen på distans.

Preciseringen av rekommendationen innebär inte att man måste gå till skolan, elever i årskurs 1-3 rekommenderas fortfarande att delta i undervisningen på distans i mån av möjlighet.

Man beslöt att precisera riktlinjerna, eftersom definitionen av vilka branscher som är kritiska har förorsakat förvirring och varierande tolkningar bland anordnare av grundläggande utbildning.

Statsrådets förordning om saken ändrades den 20 mars. Ändringen ökar elevernas lika rätt att vid behov få närundervisning i enlighet med lagen om grundläggande utbildning. För elever i årskurs fyra till tio ordnas undervisningen som distansundervisning och genom alternativa undervisningsmetoder istället för närundervisning. Syftet med begränsningarna är i första hand att förhindra spridningen av coronaviruset.

Ändringen i förordningen träder i kraft måndagen den 23 mars 2020.