Många medlemmar i nämnden för fostran och utbildning valde trots allt att inte ta ställning i frågan.

Nämnden för fostran och utbildning i Helsingfors stöder inte regeringens förslag om att flytta elevvården, alltså skolkurators- och skolpsykologtjänster, från bildningssektorn till det nya vårdlandskapet.

Förändringsförslaget är ett led i regeringen Marins social- och hälsovårdsreform. Nämnden befarar att förändringen försämrar den vårdkedja från förskolan och uppåt som den nuvarande modellen möjliggör.

Dessutom riskerar den svenskspråkiga elevvården splittras över en större finskspråkig organisation.

Samlingspartiets Ted Apter fick stöd för ett tillägg i nämndens utlåtande till stadsstyrelsen, där den nuvarande modellens flexibilitet och framförhållning understryks. Enligt skrivelsen finns det en risk att den svenska elevvården inte kan erbjudas på samma sätt som den finskspråkiga, om regeringens förslag godkänns.

I omröstningen stödde Martina Harms-Aalto (SFP), Dani Niskanen (Saml), Matias Pajula (Saml), Pia Pakarinen (Saml) Apters förslag.

Pia Kopra (Sannf) röstade mot förslaget, och sex nämndmedlemmar röstade inte alls. Dessa är Fatim Diarra (Gröna), Ville Jalovaara (SDP), Emma Kari (Gröna), Malin Petra (VF), Hannu Oskala (Gröna) och Kirsi Pihlaja (VF).

Det här innebär att nämndmedlemmar som representerar regeringspartier valde att inte ta ställning till reformförslaget. Apter befarar att frågan färgas av den nationella politiken, istället för diskuteras utgående från vad som är bäst för Helsingfors.

Social- och hälsovårdsnämnden ska nästa vecka ge ett utlåtande om förslaget. I september tar stadsstyrelsen slutlig ställning till Helsingfors syn på saken.