Antalet kommuner som betalar ett kommuntillägg i samband med hemvårdsstödet har ökat en aning sedan 2018, visar en utredning som Kommunförbundet har gjort. 

Hemvårdsstöd betalas för barn under 3 år som inte deltar i kommunalt anordnad dagvård. Kommunerna kan själva bestämma om de utöver hemvårdsstödet betalar ett kommuntillägg till hemvårdsstödet.

Kommunförbundets enkät genomfördes i oktober i år. I enkäten kartlades användningen av hemvårdsstödets kommuntillägg, stödet till privat vård av barn samt användningen av servicesedel inom småbarnspedagogiken. En liknande enkät gjordes senast år 2018.

På grund av coronaläget senarelade Kommunförbundet enkäten till hösten.

Så gott som alla kommuner har valt att sänka dagvårdsavgifterna för de barn som varit frånvarande på grund av coronaviruset. Många kommuner har fortsatt med detta också under hösten.

– I vår kartläggning finns det ingenting som tyder på att coronapandemin skulle ha inverkat på kommunernas beslut om hemvårdsstödets kommuntillägg eller användningen av servicesedlar inom småbarnspedagogiken, säger Kommunförbundets utvecklingschef Jarkko Lahtinen.

Nästan 21 procent av de kommuner som deltog i enkäten betalar ett kommuntillägg i anslutning till hemvårdsstödet. En av fyra kommuner med över 100 000 invånare betalar ett kommuntillägg. I kommuner med 10 000 – 20 000 invånare är kommuntillägget inte lika vanligt som i de större kommunerna.

– Kartläggningen visar att kommuntillägget betalas i kommuner av alla storleksklasser – inte bara i de stora kommunerna, säger Lahtinen och tillägger:

– I jämförelse med tidigare kartläggningar har antalet kommuner som betalar kommuntillägg inte minskat.

Användningen av servicesedlar ökar

Utredningen visaratt användningen av servicesedlar inom småbarnspedagogiken har ökat sedan år 2018. 36 procent av kommunerna som deltog i kartläggningen uppger att de använder servicesedlar inom småbarnspedagogiken.

Servicesedlarna ges till familjer som anlitar privata dagvårdsproducenter. Kommunen fastslår servicesedlarnas värde och godkänner de privata serviceproducenter som omfattas av systemet.

– I fråga om den privata tjänsteproduktionen övergår allt fler kommuner till att använda servicesedel, säger Lahtinen.

Barnfamiljer som inte anlitar kommunal vård kan även beviljas ett stöd för  privat vård av barn. Kartläggningen visar att stödet för privat vård av barn är vanligast i stora och medelstor kommuner det vill säger kommuner med minst 20 000 invånare. Bland kommunern med färre än 5 000 invånare är det endast 17 kommuner som betalar stöd för privat vård av barn.

Enkäten gjorde bland kommunerna i fasta Finland. 263 av 294 kommuner (89,5%) deltog.

Ladda ner kartläggningen Kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisät ja palveluseteli (på finska) här.