Stödet ska uppmuntra unga till sunda levnadsvanor och kost samt förebygga fetma.

EU:s stöd för utdelningen av mejeriprodukter och frukt i skolor och på daghem beviljas också läsåret 2020–21, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Listan över frukt- och grönsaksprodukter som ger rätt till stöd utvidgas och stödet för mjölk höjs måttligt. Samtidigt ska stödet för frukt- och grönsaksprodukter också börja gälla skolor på andra stadiet. För ekologiskt producerade produkter betalas höjt stöd.

EU-stödet är i Finland sammanlagt cirka 5,4 miljoner euro. För utdelningen av mejeriprodukter har reserverats cirka 3,45 miljoner euro och för stödet för frukt och grönsaker 1,4 miljoner euro.

Omkring 500 000 euro kommer att användas för kompletterande åtgärder för att förbättra efterfrågan på jordbruksprodukter och för att upplysa ungdomar om hälsosam kost och jordbruksproduktion.

Stödet till mejeriprodukter går främst till mjölk och surmjölk, men också andra surmjölksprodukter och ostar beviljas stöd. Produkterna ska vara hälsosamma och följa Statens näringsdelegations rekommendation för skolbespisningen.

Produkternas fett-, salt- och sockerhalt har begränsats och mjölken ska vara berikad med vitamin D.

Stödet för mjölk och surmjölk är 18 cent per liter. Om produkten har producerats ekologiskt, är stödet dubbelt så stort. För ost är stödet 72 cent per kilo och för surmjölksprodukter 10 cent per kilo mjölk.

Stödet för frukt och grönsaker är 65 procent av produkternas inköpspris och för ekologiska produkter 10 procentenheter högre. Systemet med stöd för frukt och grönsaker utvidgas nästa år också till skolor på andra stadiet.

Fakta

  • Europeiska unionens totala årliga budget för programmet för utdelning i skolan 2017 – 2023 är 250 miljoner euro.
  • Av denna summa upptar mejeriprodukter 100 miljoner euro och frukt och grönsaker 150 miljoner euro.
  • Summan tilldelas medlemsländerna utifrån antalet barn och den tidigare användningen.
  • Med stödet för utdelning av frukt och grönsaker i skolan vill man uppmuntra unga till sunda levnadsvanor och kost samt förebygga fetma.