Deltagande kommuner väljs slumpmässigt och ersätts med statsunderstöd.

Undervisnings- och kulturministeriet vill åren 2021–2024 genomföra ett försök med tvåårig förskoleundervisning. Lagen om försöket har sänts på remissbehandling.

Försöket är ett led i att höja utbildnings- och kompetensnivån, minska inlärningsskillnaderna och öka den utbildningsmässiga jämlikheten. Det är ett mål i regeringen Marins regeringsprogram.

Syftet att göra förskoleundervisningen och den inledande undervisningen till en enhetligare och flexiblare helhet än för närvarande. Genomförandet av en tvåårig förskoleundervisning utreds som en del av denna helhet.

Enligt undervisningsminister Li Andersson ger försöket värdefull information som stöd för beslutsfattandet och främjar kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken.

Kommunerna och verksamhetsställena som deltar i försöket väljs slumpmässigt, och målet är att 10 000 barn ska omfattas av den tvååriga förskoleundervisningen.

För försöket utarbetas en egen läroplan. I samband med försöket genomförs ett forskningsprojekt som utvärderar genomförandet av försöket och dess genomslag.

Det som också ska utredas är kontinuiteten mellan förskoleundervisningen och den inledande undervisningen och familjernas serviceval.

Målet är att få information om den tvååriga förskoleundervisningens inverkan på barns förutsättningar för utveckling och lärande, sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla.

De kommuner som deltar i försöket ersätts med statsunderstöd enligt antalet barn som deltar i den tvååriga förskoleundervisningen för de tilläggskostnader som orsakas av försökets första år på basis av kommunens genomsnittliga kostnader för förskoleundervisning och bortfallet av avgifter för småbarnspedagogik.

Utlåtanden ska lämnas senast den 24 juli