Ombudsmannen har avgjort klagomål som ateistföreningen Uskonnottomat Suomessa gjort.

Biträdande Justitieombudsmannen Pasi Pölönen har avgjort flera klagomål som rör religionsfrihet i skolan. Något lagstridigt påträffade Pölönen inte i kommunernas och skolornas verksamhet, men han understryker att barn inte får tvingas att sjunga psalmer.

Det var första gången som religionsfrihetens förverkligande i musikklasser och föreställningar bedömdes av ombudsmannen. Det var också första gången som ombudsmannen behandlade hur skolorna förverkligar barnens egen religionsfrihet. Samtliga klagomål hade gjorts av ateistföreningen Uskonnottomat Suomessa.

Två av klagomålen rörde religionsfrihet i grundskoleklasser där musikundervisning betonas. I bägge fall hade andlig musik använts i undervisningen och konserter hade också genomförts i kyrkor.

Det första klagomålet rörde också information om skriftskolan, som hade ordnats på rasten i skolan. Det andra klagomålet tog upp samarbetet mellan skolan och en församling. Det tredje klagomålet handlade om ett event som en församling ordnat i en skola.

Pölönen ser det som problematiskt att skolorna och församlingarna i sina samarbetsavtal inte beaktar barnens åsikt. Ombudsmannen anser att fel begåtts då församlingen ordnade program i skolan utan att klargöra om det handlade om undervisning i den evangelisk-lutherska tron, eller om religion i allmänhet.

Ombudsmannen uppmanar kommunerna att fortsätta utveckla hur de informerar om dylika tillställningar. Samarbetet mellan hemmen och skolan ska också trygga grundläggande och mänskliga rättigheter till religionsfrihet och samvetsfrihet, så att dessa förverkligas i skolorna.

Artikeln är en översättning av Kuntalehtis artikel.