I det ursprungliga budgetförslaget skulle den svenska eftermiddagsverksamheten läggas ner helt och hållet.

Esbo stad sparar på sin eftermiddagsverksamhet. Läsåret 2021–2022 ordnas verksamheten endast för förstaklassare och för elever med stödbehov. Nedskärningen motsvarar ungefär 600 000 euro.

Över tusen andraklassare blir därmed utan eftermiddagsverksamhet. Läsåret 2020–2021 gick 4 423 elever i stadens eftisar. Av dem var 1 649 andraklassare.

Beslutet, som togs när fullmäktige godkände stadens budget, har väckt kritik. På Twitter skriver Pia Sundell, verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen i Finland, att staden inte beaktat konsekvenserna av nedskärningen. Beslutet är rent av farligt, menar Sundell.

 

Nina af Hällström, ledamot för SFP i fullmäktige i Esbo, säger att politikerna i staden kontaktats av oroliga invånare.

– Det är en jättesvår fråga. Esbo stads ekonomiska situation har tvingat fram det här. Om man allokerar medel från undervisningsbudgeten till detta blir man tvungen att skära i undervisningen och det är heller inte bra.

Nina af Hällström, SFP.

I det ursprungliga budgetförslaget såg det ut att gå ännu värre för den svenska eftermiddagsverksamheten. Förslaget var nämligen att den skulle dras in helt och hållet.

– Det gick inte alls för sig. Alla ska behandlas jämlikt, säger af Hällström.

Fullmäktige tog också ett beslut som innebär att den finska och svenska eftermiddagsverksamheten drabbas lika av nedskärningarna.

af Hällström förstår att staden nu skapar en svår situation för många familjer, som inte vill att deras barn ska spendera många timmar ensamma hemma.

Eftermiddagsverksamheten har den fördelen att den ordnas i skolorna, efter skoldagens slut. Att hitta alternativ, som inte skapar logistiska problem för föräldrar som jobbar, kan bli svårt.

Kommuntorget har inte nått Bo Lönnqvist (SFP), ordförande för Svenska rum-nämnden i Esbo, eller de svenska bildningstjänsternas direktör Barbo Högström.

af Hällström tror att frågan kommer att ses över igen i nämnden, och på finskt håll i utbildnings- och dagvårdsnämnden.

Svenska rum-nämnden möts 4.3 men ärendet finns inte på föredragningslistan.

Ansökningstiden till eftermiddagsverksamheten i Esbo för läsåret 2021–2022 går ut 26.4. Verksamheten ordnas av staden själv och som understödd verksamhet av föreningar och privata producenter