Utbildningsminister Li Andersson kommenterade PISA 2018 -undersökningen i samband med att resultaten presenterades.

— Hörnstenen i den finska välfärdsstaten är en skola som garanterar alla en lika möjlighet att lära sig de färdigheter de behöver.

Ministern uttrycker glädje över att ungdomars kunskapsnivå i Finland fortfarande är bland de högsta i världen. Resultatnedgången verkar ha jämnat ut.

Skillnaden i nivå mellan finska skolor var den minsta i hela undersökningen.
— I Finland är vår närskola i världstoppen. Jämställdhet är hemligheten med framgången för finländsk utbildning, och vi har inte råd att förlora den fördelen som det medför, säger Andersson.

Finland var också det enda landet i PISA som kombinerade höga livsnöjdhetsnivåer med hög läskunnighet.
— Vi bör vara särskilt glada över detta resultat. Världens bästa och jämlikaste skola byggs så att alla finländare kan leva ett bra liv, säger Andersson.

Finska ungdomar starka i läskunnighet – negativa attityder ökade

Finland var ett av de bästa läsländerna i OECD. Det var dock oroande att andelen av dem som hade en negativ inställning till läsning har ökat. Minskningen av pojkarnas poäng var förknippad med en kraftig nedgång i läsaktivitet och intresse för läsning.

— Vikten av läskunnighet är obestridlig. Det skapar grunden för allt lärande. Med tanke på inlärningsresultat och lika lärande är det viktigt att Finland förblir ett läseland i framtiden, kommenterar minister Andersson.