Vanhanen, som studerar historia på universitetet i Cambridge, säger att kommunvapen är en egalitär konstform.

Matias Vanhanen har en mission. På Twitter har han startat en ”mega-kedja” bestående av kommunvapen – gjorda med emojier. Arbetet framskrider i bokstavsordning. Just nu är Vanhanen inne på bokstaven K.

– Jag gissar att jobbet är klart i mars. Så långt har jag gjort några kommunvapen per dag, som mest tio per dag. Hur länge det tar beror rätt långt på hur mycket tid jag har över efter studierna, säger han.

Studierna förklarar delvis varför Vanhanen tagit sig an att avbilda 309 kommunvapen med hjälp av emojier. Sedan tre år tillbaka studerar han historia på universitetet i Cambridge, med fokus på den tidiga medeltiden i nordvästra Europa.

– Mina egna studier är koncentrerade till de nordiska länderna under vikingatiden, till den fornnordiska litteraturen och Englands historia innan normandernas erövring och till hur rättssystemen utvecklades under den tidiga medeltiden i Irland, Storbritannien och Norden, säger Vanhanen och tillägger att hans kandidatuppsats handlade om Olaf den heliges helgonkult i Finland.

Symboliserar en plats och dess invånare

Att säga att Vanhanen är intresserad av historia är alltså en underdrift, och steget till kommunvapen är inte långt. Det intresset väcktes i IB-gymnasiet, via ett allmänt intresse för heraldik.

Vanhanen skrev en essä om hur den svenska och ryska tiden syns i kommunvapnen, och lärde sig mycket om vapnens traditioner och särdrag.

– Intresset för kommunvapen dröjde kvar efter det projektet. Jag gillar kommunvapen mer än andra heraldiska former. Jämfört med personliga vapen är de, enligt mig, en mer egalitär konstform. De symboliserar en plats och dess invånare, inte enskilda adelssläkter.

Vad fick dig att göra kommunvapen av emojier?

– Mega-kedjan fick sin början av mem på Twitter. Jag såg att folk delade sina Wordle-resultat*, i form av svarta, gröna och gula kvadrat-emojier i en tabell som visar hur många gissningar som krävts för att få fram dagens ord. Den trenden följdes sedan av parodierande trend, där olika saker ritades med olikfärgade kvadrat-emojier och hade följetexten ”Not Wordle, but…” Jag ville själv delta och ritade Europeiska unionens flagga. Sedan fick jag idén att rita Helsingfors kommunvapen. När jag delat kommunvapnet slog det mig att det bara tog några minuter och lika gärna kunde jag göra emoji-versioner av alla kommunvapen i Finland. Så jag satte i gång kedjan.

Vanhanen säger att ju mer detaljerat och visuellt fullpackat ett kommunvapen är, desto svårare är det att avbilda. På Twitter är teckenmängden begränsad till 280 tecken, och en emoji motsvarar två tecken. Vanhanen har därför gått in för att varje kommunvapen är nio emojier brett och elva högt. Det är tillräckligt stort för att beskriva detaljer och ryms inom Twitters teckengräns.

– Samtidigt betyder teckengränsen att kommunvapen som är väldigt detaljerade, eller som har flera heraldiska symboler sida vid sida, är svåra att avbilda med emojier. Det här gäller till exempel för Ilomants kommunvapen: på det avbildas tre kantelen i silver, och på grund av den trånga ruttabellen tvingades jag avbilda dem som fast i varandra.

Också S:t Karins och Karijokis (Bötoms) kommunvapen har orsakat huvudbry, på grund av att symbolerna breder ut sig i vapnens nedre del och det är svårt att hitta rum för att skilja dem åt, säger Vanhanen.

– Även om emoji-versionerna kan se röriga ut i en dels ögon så tror jag att de känns igen av kommunens invånare, eller av någon som tillbringar mycket tid i kommunen eller ser kommunvapnet ofta, till exempel på vägskyltar.

Varifrån är du själv hemma?

– Den frågan är lite svår att svara på. Jag är född utomlands och bott över halva mitt liv på annat håll än Finland. I Finland har jag bott enbart i Helsingfors, men min släkt kommer inte därifrån utan från Södra Karelen, från Taipalsaari och Villmanstrand. Helsingfors känns mest som min hemort, men så pass rotlös är jag att jag inte kan föreställa mig som en stadibo. Vanligtvis kallar jag mig ändå helsingforsare, så jag säger samma nu. Jag är från Helsingfors, via världen.

*Wordle är ett minimalistiskt ordspel som blivit populärt på kort tid.

Nedan ytterligare några smakprov på hur kommunvapen ser ut i Matias Vanhanens emoji-tappning

Och för att kunna jämföra original med ny version

Jomalas kommunvapen
Hangös kommunvapen