Medlingen i kommunsektorns avtalsförhandlingar har misslyckats. På onsdag kväll meddelande löntagarorganisationerna att de förkastar riksförlikningsmannen medlingsbud. Den största stötestenen handlar om pengar dvs. löneförhöjningarna.

Det betyder att 25 000 närvårdare och sjukskötare i sex sjukvårdsdistrikt går i strejk på fredag morgon. Strejkerna berör bland annat Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Vårdarstrejken utvidgas den 15 april med ytterligare  40 000 vårdare i 13 sjukvårdsdistrikt, om inget avgörande sker vid förhandlingsbordet.

KT  som organiserar kommunernas och välfärdsområdenas arbetsgivare var beredd att godkänna medlingsbudet.

I ett  pressmeddelande (på finska) berfarar KT att vårdarstrejken drabbar patientsäkerheten.

– Nu idkar man hård intressebevakning med medborgarnas liv och hälsa. Ingen människans liv får utsättas för fara på grund av strejk. Vi förutsätter ansvarstagande av våra förhandlingsparter, understryker KT:s vd Markku Jalonen.

KT anser att de resurser som Tehy har beviljat för så kallat skyddsarbete under strejken är för små.

– Arbetstagarna har rätt att delta i strejken. Men det är strejkorganisationens ansvar att  delta i skyddsarbetet, så att den service som är viktig för medborgarnas liv och hälsa  tryggas. Nu ser det ut som om de löften om skyddsarbete som gavs i strejkvarslet inte kommer att förverkligas, vilket kan ha dramatiska följder, säger KT:s förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas i pressmeddelandet

Skralt, säger bildningssektorn

Även lärarfacket har förkastat medlingsbudet. Budet var enligt  OAJ-ordförande Olli Luukkainen ”oerhört skralt”.

 – Medlingsbudet lutade alldeles för mycket åt arbetsgivarens håll, så vi hade ingen som helst möjlighet att godkänna helheten. Löneprogrammet lyste helt med sin frånvaro, säger Luukkainen i ett uttalande på OAJ:s webbsajt.

OAJ har varslat om fyra strejker med start  den 6 april.  Strejkerna berör OAJ-medlemmar  i tio städer: Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Jyväskylä, Rovaniemi, Tammerfors, Kuopio, Åbo och Uleåborg.

Huvudstadsregionen drabbas veckan efter påsk. Enligt Finlands svenska lärarförbund  omfattar strejken i  huvudstadsregionen ca 700 lärare svenskspråkiga skolor.

Kollektivavtalsförhandlingarna omfattar omkring 425 000 anställda.

Här är KT:s lista över aktuella strejkvarsel.