Efter nästan exakt två år som personalchef på Närpes stad har Marjo Österdahl sadlat om i början av februari. Hon leder arbetet med att etablera organisationen för det nya interkommunala mat- och städbolaget Stöd Botnia Tuki Ab Oy helt från grunden.

Personalchef Marjo Österdahl har växlat spår inom sin kommunala karriär nyligen.

När Kommuntorget-intervjun äger rum har hon just inlett sin tredje arbetsvecka som verkställande direktör för Stöd Botnia Tuki Ab Oy vars delägare är kommunerna Närpes, Kristinestad, Kaskö, Korsnäs och Vörå samt Österbottens välfärdsområde.

– I praktiken har jag två jobb för närvarande. Jag fortsätter att inneha posten som personalchef i Närpes fram till slutet av mars. Rekryteringen av en efterträdare pågår som bäst.

– Det har varit mycket givande att arbeta som personalchef och kunna fördjupa sig grundligt i den kommunala världen och den offentliga förvaltningen, säger Österdahl som tidigare varit företroendevald inom kommunalpolitiken i Närpes under två mandatperioder.

Det splitternya kosthålls- och städservicebolagets verksamhet omfattar Närpes, Kristinestad, Kaskö, Korsnäs och Vörå.

Dessutom har Pedersöre anhållit om att bli den sjätte medlemskommunen. Härnäst ska bolagets delägare ta ställning till kommunens ansökan.

– Geografiskt sett är vi ett utstickande österbottniskt servicebolag eftersom vi har medlemmar både söder och norr om Vasa. Motsvarande gränsöverskridande städ- och matbolag är Alerte i norra Österbotten, vars verksamhet också inkluderar fastighetsskötsel, samt Teese Botnia som opererar i Vasa och Korsholm, poängterar Österdahl.

– Bolagisering av stödtjänster inom vårdsektorn är aktuellt just nu, tillägger Österdahl.

Personal från medlemskommunerna

Stöd Botnia Tuki Ab Oy:s serviceproduktion riktas till olika vårdverksamheter inom välfärdsområdet såsom hälsovårdscentraler, äldreboenden och servicehem samt även hemvården.

Marjo Österdahl säger att målet är att bolagets verksamhet ska vara helt aktiverad innan sommaren.

– Nu bygger vi upp bolagets personal. Det handlar om en arbetsstyrka på cirka 150 anställda som ska överföras från medlemskommunerna.

– Det gäller samtidigt att se över olika lagstadgade skyldigheter såsom till exempel olika försäkringar och arrangerandet av företagshälsovård. Att ta i bruk ett datasystem för löneutbetalning är en annan viktig uppgift.

– Vi kommer också att rekrytera en regionchef för kosthållsservice, en regionchef för städservice och en ekonomichef, säger Österdahl.

Hur är det med tillgången på arbetskraft inom mat- och städsektorn?

– Det råder stor brist på olika typer av arbetskraft. Inom kosthållsservicen är det framför allt svårt att få tag i kockar.

Själv har Marjo Österdahl vuxit upp i helfinska Björneborg. Sedan 16 år tillbaka är hon bosatt i Närpesbyn Töjby med sin familj.

– Det tog mig ett år att lära mig svenska och ungefär ytterligare ett år att ta till mig Närpesdialekten med dess speciella ord och uttryck. Det är viktigt att kunna kommunicera på det språk som talas mest i vardagen i Närpes.