Statistikcentralen har publicerat fjolårets lönestatistik för kommunsektorn.

Medianlönen för en heltidsanställd inom kommunsektorn var enligt Statistikcentralen 2 907 euro i månaden i fjol.

Vård- och omsorgspersonal utgjorde den största yrkesgruppen – 24 procent av de anställda – och hade en medianlön på 2 519 euro i månaden. Lärare och andra specialister inom undervisningsbranschen – 19 procent av de anställda – hade en medianlön på 3 574 euro.

Hälso- och sjukvårdsexperternas medianlön var 3 003 euro och hälso- och sjukvårdsspecialisternas medianlön var 5 163 euro.

Kvinnorna dominerar kommunsektorn. Av de månadsavlönade löntagarna var 81 procent kvinnor. Däremot har kvinnorna i regel lägre lön än männen. Medianlönerna för ordinarie arbetstid för kvinnor var 2 847 euro i månaden och för män 3 309 euro.

Löneskillnaderna syns också trots att arbetsuppgifterna är de samma. Till exempel så var medianlönen för en manlig organisationschef eller högre tjänsteman 7 685 euro i månaden. För en kvinnlig chef var den 6 848 euro.

En manlig lärare hade i fjol en medianlön på 3 871 euro, medan en kvinnlig lärare hade 3 449 euro i månaden.

Inom en del yrken har kvinnliga anställda en högre medianlön än män. Till exempel när det gäller specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn är löneskillnaden till kvinnornas fördel – 3 512 respektive 3 403 euro.

Läs Statistikcentralens pressmeddelande här.

Läs lönetabellen enligt yrken här.