Behovet av sjukskötare är akut i hela landet. Enligt den offentliga sektorns pensionsförsäkrare Kevas analys uppvisar enbart Nyland ett underskott på 6 000 sjukskötare.

Och värre blir det. I hela landet behövs nu redan över 16 600 nya sjukskötare, enligt Keva. År 2021 var det uppskattade underskottet 3 500 sjukskötare i Nyland och 8 000 i hela landet.

Läs mera: Kommunernas arbetskraftsprognos: Bristen på sjukskötare fördubblades på två år

Det är utifrån antalet utbildningsplatser, pensionsavgången i kommunerna, lediga tjänster och arbetskraftsstatistik som Keva undersökt hur kommunernas behov av arbetskraft kan mötas nu och i framtiden. Den aktuella analysen är en uppdatering av en analys som gjordes 2021.

I en granskning av personalbehovet med perspektiv på i vilken yrkesgrupp underskottet är störst i förhållande till den nuvarande personalen sticker socialarbetare och psykologer ut.

Det behövs också flera tusen barnträdgårdslärare. Också ca 2 480 lediga tjänster borde tillsättas med speciallärare.

Behovet av barnträdgårdslärare har ökat med ett par tusen. Kvantitativt sett är bristen på barnträdgårdslärare störst i Nyland där det finns över 4 000 lediga jobb just nu, och dessutom finns också ett behov av 1 130 speciallärare i samma region.

Enligt Kevas analys pekar antalet skolgångsbiträden, kockar och köksbiträden på ett överskott på arbetskraft.

– Vi har funderat på vad det stora antalet skolgångsbiträden kan bero på. Det är möjligt att anställningarnas längd och sommartiden är sådana faktorer som kunde förklara det i synnerhet med tanke på att antalet överstiger antalet arbetstagare på riksomfattande plan, säger Kevas ledande expert Ismo Kainulainen.

Kevas prognos bådar inte gott för de yrkesområden som lider av brist på arbetskraft.

– Det verkar som att ett bestående underskott har uppstått för arbetstagare i vissa yrkesområden. Om vi kunde motarbeta det här arbetskraftsunderskottet på en gång skulle det bidra till att utbildningssystemet och arbetsmarknaden i fortsättningen kan producera ett ungefär tillräckligt antal proffs och avhjälpa till exempel det arbetskraftsunderskott som beror på pensionering.