Naturligt att man diskuterar löner och arbetsvillkor inför vårdreformen, säger KT:s Markku Jalonen.

Socialarbetarfacket Talentia gick i tisdags ut med ett pressmeddelande om en bred lönekartell kopplad till förberedelserna inför social- och hälsovårdsreformen. Frågan blev ett samtalsämne redan under veckoslutet, då HBL rapporterade att kommuner i Östra Nyland kommit överens om att inte konkurrera genom socialarbetarnas löner.

Enligt Talentia har också kommuner i Norra Savolax accepterat kommunsektorns arbetsgivarorganisation KT:s lönehöjningsförbud. KT:s VD Markku Jalonen tillbakavisar påståendena.

– KT förnekar definitivt att någon lönekartell eller lönehöjningsförbud existerar. Varje arbetsgivare svarar för sin egen lönepolitik. Talentia har gjort egna tolkningar, säger Jalonen i en intervju för Kuntalehti.

Jalonen ser det som naturligt att kommunerna och välfärdsområdenas interrimförvaltningar för diskussioner om personalens löner och arbetsvillkor inför en av kommunfältets största reformer.

– Det är självklart att de avstående arbetsgivarna och välfärdsområdenas tillfälliga förvaltningar diskuterar frågor som har att göra med arbetsvillkor och löner. Det är oundvikligt, eftersom det handlar om en enorm överföring av personal. Någon lönekartell är det under inga omständigheter fråga om. KT:s anvisningar är klara: ikraftvarande kollektiv- och tjänstekollektivavtal måste följas.

Talentia fördömer anvisningarna

Enligt Talentia kan KT:s anvisningar vara emot kollektivavtalen. De kan ses som förbindande att inte höja inte bara löner utan också behovsprövade tillägg och arbetsspecifika löner.

– Vi ser KT:s anvisningar som fördömbara och anser att de går emot kollektivavtalens principer. Det verkar som att KT inte vill att kollektivavtalens föreskrifter får användas för att fritt fastställa löner, säger Talentias ordförande Jenni Karsio i pressmeddelandet.

I måndags gick Borgå stad ut med ett pressmeddelande om situationen i Östra Nyland, där staden betonade att man självständigt fattar beslut i lönefrågor och inte försöker påverka andra arbetsgivare i frågan.

–  Kommunerna har ändå gemensamma allmänt bindande tjänste- och arbetskollektivavtal, så det är naturligt att lönesystemen liknar varandra och att det inte heller finns några betydande skillnader i lönenivåerna, heter det på stadens webbsida.

Det här är en översättning av Kuntalehtis artikel.