Antalet arbetslösa har nästan fördubblats. Arbets- och näringsbyråerna uppger att det i april fanns 433 100 arbetslösa arbetssökande, vilket är 203 400 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 124 000.

Den snabba ökningen av antalet arbetslösa arbetssökande och särskilt antalet heltidspermitterade bland dem berodde på begränsningsåtgärder på grund av coronapandemin. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av april fanns det i hela landet 184 000 permitterade, vilket är 166 600 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 163 700, vilket är 152 100 fler än i april i fjol.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 67 400, vilket var 4 300 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 141 500, dvs. 53 900 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 27 800 fler än i april i fjol, dvs. sammanlagt 56 300. I januari–april avslutades i genomsnitt 64,3 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 1,2 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb minskade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under april månad 50 100 nya lediga jobb, dvs. 18 700 färre än i april i fjol. Allt som allt fanns det i april 113 300 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 31 400 färre än för ett år sedan.

I slutet av april deltog 111 000 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 18 800 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Arbetslöshetsgraden 8,1 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i april 56 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 70,1 procent, dvs. 1,1 procentenheter lägre än i april i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 217 000, vilket är 2 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 8,1 procent, dvs. 0,1 procentenheter högre än ett år tidigare.

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna hittar du här.