Kommunsektorns avtalsförhandlingar startade i tisdags i ett allt svårare coronaläge.

– Det är nödvändigt att trygga arbetsfreden och säkerställa service som är livsviktig för medborgarna. Nu är det återhållsamhet som gäller, i synnerhet om de exceptionella förhållandena fortsätter, säger KT:s verkställande direktör Markku Jalonen.

Avrtalsförhandlingarna omfattar omkring 425 000 anställda på sex avtalsområden. De nuvarande kollektivavtalen gäller till slutet av februari.

Förhandlingssytemet har ändrats

Det kommunala förhandlings- och avtalssystemet har ändrats sedan den förra avtalsomgången. Kommunsektorn förhandlar nu inom sex stora avtalsområden i stället för fem. I förhandlingarna förbereder man sig också på att välfärdsområdena ska inleda sin verksamhet i början av 2023.

– Förhandlingarna gäller nu fler och mer omfattande frågor än någonsin i kommunsektorns över 50-åriga arbetsmarknadshistoria, då vi också förhandlar om avtal för välfärdsområdena och KT:s nya företagssektion. En avtalsuppgörelse förutsätter att det i praktiken uppstår ett förhandlingsresultat för alla avtalsområden, säger Markku Jalonen.

I förhandlingarna representerar KT de kommunala arbetsgivarna, dvs. kommunerna och samkommunerna på fastlandet. Personalen representeras av tre kommunala huvudavtalsorganisationer: Offentliga sektorns union JAU, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote. 

Kommunsektorns arbetskraftskostnader uppgår till cirka 22 miljarder euro inklusive lönebikostnader.

Läs mera på KT:s webbplats.