Kommunförbundet förändrar sin organisation och inleder samarbetsförhandlingar med personalen.

– Syftet medorganisationsförändringen är att effektivera Kommunförbundets verksamhet. Verksamheten  ska bli  genomslagskraftig än tidigare, säger Minna Karhunen, vd för Kommunförbundet.

Efter organisationsreformen kommer  Kommunförbundet enligt Karhunen att bättre kunna svara på kommunernas behov och stödja dem i deras förändringar.

Förhandlingarna gäller hela personalen vid Kommunförbundet rf och Kommunförbundet Service Ab, dock inte personalen vid KT Kommunarbetsgivarna eller AVAINTA Arbetsgivarna rf.

Kommunförbundet är kommunsektorns intressebevakare och utvecklingspartner och erbjuder sakkunnig- och informationstjänster. Alla Finlands kommuner och städer är medlemmar i Kommunförbundet. Också landskapsförbunden, sjukvårdsdistrikten, de övriga samkommunerna samt kommunalt anknutna aktiebolag omfattas av verksamheten.

Sammanlagt 179 personer är anställda vid Kommunförbundet och 19 personer vid Kommunförbundet Service Ab.